Neutralność wobec klienta


Kiedy przeprowadzasz transakcję w InterTrader, nigdy nie ponosimy ryzyka Twoich pozycji, ponieważ natychmiast wysyłamy transakcję w całości na rynek bazowy. Tym samym pozostajemy całkowicie neutralni względem klienta.

Jeśli Twój broker typu spread betting lub CFD ponosi ryzyko rynkowe, w praktyce inwestujesz przeciwko niemu. W sytuacji neutralności brokera wobec klienta grasz tylko przeciwko rynkowi, a nie swojemu brokerowi.

Jak to działa?

Załóżmy, że chcesz kupić indeks UK 100 po 10 GBP za punkt. Kupujesz według aktualnego kwotowania na naszej platformie w modelu No Dealing Desk(internetowej lub MT4), a my równocześnie pokrywamy nasze ryzyko na tej pozycji, kupując UK 100 po 10 GBP za punkt na rynku bazowym.

Dzięki temu sami nie zarabiamy na Twoich zyskach ani stratach. Kiedy zyskujesz 200 GBP, my zyskujemy 200 GBP na rynku bazowym. Kiedy tracisz 100 GBP, my też tracimy 100 GBP. Każdą kwotę, którą zyskasz lub stracisz, pokrywamy poprzez nasze transakcje na rynku.

Kiedy zamykasz pozycję, jednocześnie zamykamy naszą transakcję na rynku instrumentu bazowego. Twój zysk jest zawsze zabezpieczony przez zysk, który osiągnęliśmy w drodze kompensacji ryzyka. Na tej samej zasadzie, jeśli poniesiesz stratę, stracimy taką samą kwotę na rynku.

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu animatora rynku, klient i broker nie grają przeciwko sobie. Pozostając neutralni wobec rynku, jesteśmy po Twojej stronie.

Brak konfliktu interesów

Jeśli broker oferujący transakcje spread betting lub CFD ponosi ryzyko Twojej pozycji (lub pokrywa tylko jego część), jego rentowność zależy od wyników uzyskanych na rynku. W konsekwencji zarabia na Twojej stracie. Czy wobec tego możesz zaufać brokerowi, którego interesy finansowe są sprzeczne z Twoimi?

Pozostajemy całkowicie neutralni na wszystkich pozycjach transakcyjnych. Nigdy nie gramy przeciwko naszym klientom, więc nigdy nie zarabiamy na Twojej stracie.

Nasz zysk pochodzi wyłącznie z prowizji transakcyjnych. Dlatego w naszym najlepszym interesie leży świadczenie usług transakcyjnych na jak najwyższym poziomie, aby zachęcić klientów do dokonywania kolejnych transakcji. Ta relacja przynosi obopólne korzyści: klient zarabia na wygranych pozycjach, a my na prowizjach transakcyjnych.

A ponieważ wysyłamy na zewnątrz nasze ryzyko, nie ponosimy strat w przypadku zyskownej transakcji klienta. Wygrywają obie strony: to całkiem nowe spojrzenie na relację między brokerem, a klientem.

Open an account now

It’s free to open an account, can take less than five minutes, and there’s no obligation to fund or trade

CREATE YOUR ACCOUNT RISK-FREE DEMO
Losses can exceed deposits

Spread betting and CFD trading are leveraged products and as such carry a high level of risk to your capital which can result in losses greater than your initial deposit. These products may not be suitable for all investors. CFDs are not suitable for pension building and income. Ensure you fully understand all risks involved and seek independent advice if necessary.

InterTrader is a trading name of InterTrader Limited which is owned and controlled by GVC Holdings PLC. InterTrader Limited is authorised and regulated by the Gibraltar Financial Services Commission and registered with the Financial Conduct Authority in the UK, ref 597312. Registered address: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.