Całkowita gwarancja bezpieczeństwa środków

Zdajemy sobie sprawę, że w niepewnym świecie finansów bezpieczeństwo środków ma kluczowe znaczenie dla naszych klientów. Środki wpłacane na konta InterTrader Direct i zyski z transakcji są traktowane odpowiedzialnie i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, a dzięki naszej innowacyjnej gwarancji spółki macierzystej GVC Holding PLC Twoje środki są chronione w całości.

Ochrona środków klienta

Reputacja uczciwego brokera ma fundamentalne znaczenie dla nas i całej grupy GVC Holding PLC. W celu zapewnienia całkowitej ochrony i bezpieczeństwa wszystkie środki klienta są przechowywane bezpiecznie na wydzielonych rachunkach (całkowicie odrębnych od innych środków operacyjnych InterTrader Direct) w bankach RBS i Barclays. Możesz w dowolnym momencie poprosić o wypłatę swoich środków, ponieważ nie są one wykorzystywane do pokrycia otwartej pozycji.

Dodatkowa gwarancja GVC Holding PLC

Często nasi klienci przechowują na koncie środki przekraczające obecne limity gwarancji zapewnianych przez systemy rekompensat. Aby zapewnić dodatkową ochronę, zapewniliśmy pełną, nieograniczoną gwarancję naszej spółki macierzystej, GVC Holding PLC, bez żadnych dodatkowych kosztów.

InterTrader Direct należy do spółki bwin.party digital entertainment, która jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (pod symbolem BPTY) i znajduje się wśród spółek indeksu FTSE 250. Grupa bwin.party to czołowy przedstawiciel branży rozrywki cyfrowej, który obsługuje miliony klientów na całym świecie. W 2014 roku grupa odnotowała obroty na poziomie 611,9 mln euro i wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją na poziomie 101,2 mln euro. Grupa jest nadzorowana i licencjonowana w wielu regionach, a w biurach na całym świecie zatrudnia ponad 2 300 pracowników.

Dlatego możesz być pewny, że środki klientów przechowywane na rachunkach InterTrader Direct są w całości zabezpieczone na wypadek niekontrolowanej likwidacji naszej spółki (co jest jednak wysoce nieprawdopodobne). Na całym rynku naprawdę nie ma lepszej ochrony środków.

W razie pytań dotyczących powyższej gwarancji skontaktuj się z zespołem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 203364 5189 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:15 czasu brytyjskiego).

Organ nadzorujący

InterTrader Direct to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, regulowanej przez Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) i nadzorowanej na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez Financial Conduct Authority (FCA) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Komisja FSC jest wzorowana na brytyjskim urzędzie Financial Conduct Authority i utrzymuje tak samo wysokie standardy regulacyjne w połączeniu z elastycznością właściwą dla mniejszych jurysdykcji

FSC stosuje ścisłe zasady postępowania ze środkami klienta, dlatego nasi klienci detaliczni mogą być pewni, że ich środki są całkowicie oddzielone i wyodrębnione. Oznacza to, że nie tylko środki wpłacone na konta naszej spółki, ale także wszystkie wolne środki netto (w tym kwota otwartych transakcji wyceniana według cen notowanych na aktywnych rynkach) są oddzielone od naszych własnych funduszy.

Z tego względu przechowywane przez nas środki klientów w żadnym wypadku nie posłużą do zaspokojenia ewentualnych roszczeń wierzycieli. Nawet bank nie może wykorzystać tych środków do pokrycia zadłużenia na jakimkolwiek innym rachunku bankowym

Szczegółowe informacje

Oddzielenie środków klienta od środków firmowych nie chroni klienta w przypadku, gdy bank prowadzący rachunek, na którym znajdują się środki klienta, zostaje objęty postępowaniem upadłościowym. Jednak każdemu klientowi przysługuje rekompensata do 20 000 euro w ramach systemu rekompensat dla inwestorów Gibraltar Investor Compensation Scheme.

W przypadku likwidacji spółki bwin.party (co jest wysoce nieprawdopodobne) i braku środków na rachunkach bankowych klienta poszczególne rachunki są zabezpieczone w systemie rekompensat dla inwestorów GICS do kwoty 20 000 euro na każdego klienta. W tej sytuacji różnica między maksymalną kwotą rekompensaty a całkowitymi środkami na koncie zostałaby pokryta z funduszu gwarancyjnego naszej spółki macierzystej.

Codziennie aktualizujemy salda naszych rachunków, aby utrzymać fundusze własne na dostatecznym poziomie. Na koniec każdego dnia sesyjnego równoważymy nasze wydzielone rachunki, aby według stanu na godz. 00:00 tego dnia wszystkie wolne środki klientów były w pełni rozdzielone.

Więcej informacji o bwin.party oraz GVC PLC GVC znajduje się na stronie internetowej grupy.

Open an account now

It’s free to open an account, can take less than five minutes, and there’s no obligation to fund or trade

CREATE YOUR ACCOUNT RISK-FREE DEMO
Losses can exceed deposits

Spread betting and CFD trading are leveraged products and as such carry a high level of risk to your capital which can result in losses greater than your initial deposit. These products may not be suitable for all investors. CFDs are not suitable for pension building and income. Ensure you fully understand all risks involved and seek independent advice if necessary.

InterTrader is a trading name of InterTrader Limited which is owned and controlled by GVC Holdings PLC. InterTrader Limited is authorised and regulated by the Gibraltar Financial Services Commission and registered with the Financial Conduct Authority in the UK, ref 597312. Registered address: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.