Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Przykłady transakcji CFD


Najłatwiej zrozumieć działanie CFD na kilku przykładach.

Przykład CFD: Kupno Vodafone

Załóżmy, że chcesz kupić 1000 CFD na akcje spółki Vodafone, a kurs giełdowy wynosi aktualnie 249,9-250,0 p. Twoja pozycja CFD zostanie otwarta po cenie wyższej: 250,0 p. Całkowita wartość kontraktu na tej pozycji wynosi 1000 x 250,0 p., czyli 2500 GBP, ale do jego otwarcia wystarczy sama kwota depozytu zabezpieczającego.

W tym przypadku wymóg depozytu zabezpieczającego wynosi 4% całkowitej wartości kontraktu, czyli 100 GBP, chociaż możesz obniżyć tę kwotę, przypisując do swojej pozycji zlecenie stop-loss. Prowizja od otwarcia tej pozycji wyniesie 0,1% całkowitej wartości pozycji. Po przeliczeniu: 0,1% x 2500 GBP = 2,50 GBP płatne na otwarciu.

Kiedy Twoja pozycja będzie otwarta, skorygujemy stan Twojego konta o wartość kosztu lewarowania (pkt swap) i dywidend w pierwszym dniu notowania akcji Vodafone bez prawa do dywidendy. (Więcej informacji na temat tych czynności można znaleźć w dziale koszty transakcji CFD.)

Przyjmijmy, że w ciągu dwóch tygodni kurs akcji Vodafone stale wzrastał i cena rynkowa wynosi teraz 268,3-268,4 p. Teraz możesz zamknąć pozycję CFD, sprzedając po cenie kupna 268,3 p. Prowizja od zamknięcia pozycji wyniesie 0,1% x 2683 GBP = 2,68 GBP.

Cena KUPNA250,0
Cena SPRZEDAŻY268,3
Różnica18,3 p
Liczba CFD1000
Zysk brutto183 GBP

Aby obliczyć zysk netto, dodaj lub odejmij wartość pkt swap oraz wyrównanie dywidendy.

Przykład CFD: Sprzedaż Wall Street

Załóżmy, że chcesz zagrać na spadki indeksu Wall Street. Nasze kwotowanie dla indeksu ma spread 1-punktowy i może wynosić 17463-17464. To oznacza, że możesz sprzedać po niższej cenie: 17463. Jeden kontrakt CFD na indeks Wall Street jest warty 1 USD za punkt indeksowy. Chcesz zaryzykować 3 USD za punkt, więc sprzedajesz trzy kontrakty CFD po cenie 17463.

Depozyt zabezpieczający potrzebny do otwarcia tej pozycji wyniesie 0,5% wartości pozycji. Po przeliczeniu: 3 USD x 17463 x 0,5% = 261,95 USD (przeliczone na walutę Twojego konta). Możesz obniżyć ten wymóg, przypisując do pozycji zlecenie stop-loss. Jeśli na przykład ustawisz poziom SL 10 punktów poniżej ceny otwarcia, wymóg depozytu zabezpieczającego wyniesie (261,95 USD x 50%) + (3 USD x 10) = 160,98 USD. Nie musisz płacić prowizji, ponieważ wszystkie prowizje są wliczone w spread transakcji.

Cena SPRZEDAŻY17463
Cena KUPNA17339
Różnica124 punkty
Ryzyko od punktu
3 USD
Zysk brutto372 USD

Aby obliczyć zysk netto, dodaj lub odejmij wartość pkt swap oraz ewentualnej dywidendy. Przykłady rozliczeń punktów swap znajdują się w Najczęściej zadawanych pytaniach..

Dalsze kroki

Więcej informacji na temat obliczania depozytu zabezpieczającego oraz więcej przykładów znajduje się w Najczęściej zadawanych pytaniach.. Aby dowiedzieć się więcej na temat transakcji CFD:
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.