Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

CFD – szczegóły

 Jakich środków potrzebujesz do założenia pozycji CFD? Przede wszystkim depozytu początkowego, który zabezpieczy Cię przed ewentualnymi stratami. W jaki sposób obliczamy wartość depozytu zabezpieczającego i jak wpływa na nią ustawienie zlecenia stop-loss?

Transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego

Transakcje CFD różnią się od tradycyjnych form inwestowania możliwością inwestycji z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego. Pozwala to na realizację większych transakcji przy niewielkim depozycie zabezpieczającym – zabieg ten określamy mianem „dźwigni”. Możesz na przykład otworzyć pozycję wartą 1000 USD na akcjach Microsoftu, płacąc depozyt na poziomie 4% wartości całkowitej, czyli 40 USD, co daje dźwignię wielkości 25:1 w stosunku do kapitału inwestycyjnego.Wykorzystując depozyt zabezpieczający (co określane jest także mianem „lewarowania pozycji”), możesz znacząco zwiększyć potencjalny zwrot z kapitału. Pamiętaj jednak, że korzystanie z depozytu zabezpieczającego niesie równie duże ryzyko straty, jeśli dynamika cen okaże się niekorzystna. Doświadczeni inwestorzy na ogół zalecają dużą ostrożność przy tego rodzaju transakcjach. 

Jak obliczyć wysokość depozytu zabezpieczającego

Wartość typowego depozytu zabezpieczającego niezbędnego do otwarcia pozycji w InterTrader określamy na podstawie stawki procentowej ustalonej dla danego rynku i całkowitej wartości pozycji.Na przykład depozyt w przypadku akcji brytyjskich wynosi 4%, więc standardowa wartość depozytu zabezpieczającego na otwarcie nowej pozycji to: cena otwarcia x ryzyko od punktu x 4%. Przykładowo, aby kupić 100 akcji (tj. 1 GBP od punktu) po cenie otwarcia 320,0, musiałbyś dysponować na swoim koncie depozytem o wartości przynajmniej 12,80 GBP (320,0 x 1 GBP x 4% = 12,80 GBP).Natomiast aby kupić jeden kontrakt CFD (tj. 1 GBP od punktu) na nasz produkt Cash UK 100, na który stawka procentowa wynosi 0,5%, przy cenie otwarcia 6000 musiałbyś dysponować na swoim koncie depozytem o wartości przynajmniej 30 GBP (6000 x 1 GBP x 0,5% = 30 GBP).Aby sprawdzić stawki procentowe dla poszczególnych rynków, zobacz tabele z informacjami rynkowymi (albo kliknij przycisk „i” na platformie). 

Jak poziom SL wpływa na wielkość depozytu?

Ponieważ zlecenie stop-losss ogranicza ryzyko na pozycji, zmniejsza ono także wymóg depozytu zabezpieczającego. Przypisując zlecenie stop do otwartej pozycji, obniżysz wymóg depozytu zabezpieczającego.Jeśli do pozycji przypisałeś stop, wartość depozytu wynosi 50% standardowego wymogu plus ryzyko od punktu pomnożone przez odległość SL (jeśli suma daje wynik niższy od wartości standardowego wymogu).Na przykład: jeśli kupujesz 10 kontraktów (tj. 10 GBP od punktu) na Cash UK 100 (stawka procentowa depozytu: 0,5%) po cenie otwarcia 6000, a SL ustawisz 10 punktów poniżej ceny na poziomie 5990, wymóg depozytu zabezpieczającego oblicza się następująco:(6000 x 10 GBP x 0,5%) x 50%) + (10 GBP x 10)= (300 GBP x 50%) + 100 GBP= 150 GBP + 100 GBP= 250 GBPW tym przypadku SL obniżył wymóg z 300 do 250 GBP. Zwróć uwagę, że jeśli SL zostałby ustawiony dalej od ceny otwarcia, zwiększając wartość depozytu powyżej standardowego wymogu, stawka depozytu zostałaby ograniczona do poziomu standardowego.Chociaż SL pozwala ograniczyć ryzyko, pamiętaj, że możesz stracić większą kwotę w wyniku poślizgu lub luki cenowej w okresie niestabilności na rynku.Więcej informacji na temat obliczania depozytu zabezpieczającego znajduje się w Najczęściej zadawanych pytaniach.

Waluta transakcyjna

Kiedy otwierasz pozycję CFD w InterTrader, transakcja realizowana jest w walucie rynku bazowego. W przypadku akcji UK 100 transakcja przeprowadzana jest więc w funtach, w przypadku DAX – w euro, a w przypadku US Crude – w dolarach.Wymogi depozytowe obliczane są w walucie pozycji, a następnie (w razie potrzeby) przeliczane na walutę bazową Twojego konta. Podobnie gdy zamykasz pozycję CFD, Twój zysk lub strata są natychmiast (w razie potrzeby) przeliczane na Twoją walutę bazową. 

Koszt transakcji

Koszt transakcji CFD na akcjach i kursach walut stanowi prowizję od otwarcia i zamknięcia pozycji. Na przykład w przypadku transakcji CFD na akcjach Vodafone prowizja wyniosłaby 0,1% od wartości pozycji na otwarciu i 0,1% od jej wartości na zamknięciu.Koszt transakcji w przypadku pozostałych kontraktów CFD jest wliczony w spread transakcji, podobnie jak w przypadku transakcji typu spread betting. Jeśli spread na akcjach UK 100 wynosi 6045-6046, koszt transakcji to 1 punkt x ryzyko od punktu.Pamiętaj jednak, że w przypadku rynków bez daty wygaśnięcia możemy dokonywać wyrównań z tytułu rozliczenia punktów swapu lub wypłat dywidendy w postaci obciążenia lub uznania na Twoim koncie. Wyrównanie ma na celu możliwie wierne odzwierciedlenie efektów rzeczywistej transakcji kupna (lub sprzedaży).Szczegółowe informacje na temat obliczania wyrównań znajdują się w Najczęściej zadawanych pytaniach.Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.