Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Czym są kontrakty CFD?

  Termin CFD oznacza kontrakt różnic kursowych (Contract For Difference). Jest to umowa wymiany kwoty równej różnicy między wartością instrumentu finansowego (rynku bazowego) w chwili otwarcia kontraktu a jego wartością w chwili zamknięcia.  

O kontraktach CFD

Oznacza to, że wybierając rynek, na którym chcesz zainwestować, nie dokonujesz fizycznego zakupu (lub sprzedaży), a zamiast tego otwierasz na naszej platformie pozycję w ramach kontraktu CFD. Kontrakt ten odzwierciedli zysk lub stratę z transakcji kupna (lub sprzedaży) na realnym rynku. Kontrakty CFD zdobywają coraz większą popularność jako elastyczna alternatywa dla tradycyjnego obrotu akcjami, zapewniając inwestorom większą dźwignię finansową w stosunku do kapitału własnego.  

Jak przebiega transakcja CFD

Załóżmy, że chcesz kupić 1000 akcji spółki BP. Możesz kupić je przez maklera, płacąc pełną wartość akcji (1000 x aktualna rynkowa cena sprzedaży BP) powiększoną o prowizję dla maklera. Możesz też kupić 1000 kontraktów CFD na akcje BP po aktualnej cenie rynkowej, korzystając z usług InterTrader. Ryzyko, jakie ponosisz, jest identyczne, ale do otwarcia kontraktu potrzebny jest tylko depozyt zabezpieczający na pokrycie ewentualnego spadku kursu i niewielka opłata z tytułu prowizji. Sprzedaż akcji CFD jest prosta. Wystarczy otworzyć pozycję krótką po naszej cenie kupna. Dlatego z kontraktów CFD często korzystają klienci chcący zabezpieczyć dotychczasowy portfel inwestycyjny. Mimo że początkowo kontrakty CFD służyły do obrotu akcjami, można za ich pomocą inwestować także w indeksy, waluty, surowce energetyczne, metale, towary i inne aktywa. Nasza oferta transakcji CFD obejmuje cały szereg klas aktywów porównywalny z naszą ofertą transakcji typu spread betting. Podobnie jak w przypadku rynków akcji, opłata z tytułu prowizji za wszystkie kontrakty nieakcyjne jest wliczona w spread transakcji.  
how-a-cfd-works
Przeczytaj więcej na temat kosztów transakcji CFD. Kontrakt CFD jest elastycznym instrumentem inwestycyjnym. W przypadku kontraktów bez daty wygaśnięcia to Ty decydujesz, kiedy zamknąć pozycję i zrealizować zysk lub stratę. Transakcja realizowana jest w walucie rynku bazowego (np. w dolarach w przypadku akcji amerykańskich), a w chwili zamknięcia pozycji zysk lub strata zostaje przeliczona na walutę bazową konta.
 

Dalsze kroki

Aby lepiej zrozumieć mechanizm transakcji CFD i dowiedzieć się, jak przeprowadzić pierwszą transakcję:Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.