Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Dlaczego warto wybrać CFD?

 

Korzyści transakcji CFD

Kontrakty CFD umożliwiają przeprowadzanie transakcji na kursach akcji bez konieczności kupowania lub sprzedawania samych akcji. Transakcje CFD są szybkie, łatwo dostępne i nie wymagają udziału maklera. Sprzedaż akcji jest łatwa, więc możesz wykorzystać transakcje CFD do wypracowania zysku w czasie bessy.Ponieważ transakcje realizowane z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, kontrakty CFD mogą zwiększyć ryzyko utraty lub zwiększać rentowność zainwestowanego kapitału. Oznacza to, że w przypadku transakcji CFD nie pokrywasz pełnej wartości akcji, tylko wpłacasz depozyt lub depozyt zabezpieczający na pokrycie możliwej straty na pozycji, (chociaż możesz stracić kwotę większą od początkowego depozytu). Zwykle jest to ułamek całkowitej wartości kontraktu. Więcej informacji o korzyściach i ryzyku transakcji CFD

Kontrakty CFD na akcje

Kontrakt CFD stanowi możliwie wierne odzwierciedlenie realnej transakcji kupna lub sprzedaży akcji. Inaczej niż w przypadku spread bettingu, polega to nie na grze na zmianę wartości punktu, ale na kupnie lub sprzedaży kontraktów CFD równych liczbie akcji (mimo że nie dochodzi do fizycznego obrotu akcjami).Aby dokonać transakcji z zastosowaniem kontraktów CFD na akcje w InterTrader, wystarczy kupić lub sprzedać po aktualnej cenie rynkowej i opłacić niewielką prowizję od otwarcia i zamknięcia pozycji. Przeczytaj więcej na temat kosztów transakcji CFD..InterTrader zapewnia wszystkie korzyści inwestowania online dzięki naszej platformie webowej i aplikacjom mobilnym.. Oferujemy błyskawiczne transakcje na wielu różnych rynkach dostępne z dowolnego miejsca oraz stuprocentową neutralność wobec klienta . To Ty kontrolujesz transakcje, a nie broker.Ponadto u tradycyjnego brokera sprzedaż akcji jest zazwyczaj dość skomplikowana. Z kontraktami CFD jest inaczej. W tym przypadku wystarczy otworzyć pozycję krótką zamiast długiej. Dzięki temu będziesz w stanie szybko przeprowadzić niezbędne transakcje zabezpieczające. 

Transakcje CFD na innych rynkach

Kontrakty CFD nie służą wyłącznie do obrotu akcjami. InterTrader oferuje transakcje CFD na indeksach giełdowych, walutach, surowcach energetycznych, metalach i innych towarach za pośrednictwem jednej internetowej platformy transakcyjnej. Ponadto możesz inwestować w waluty oraz szereg indeksów i towarów, korzystając z popularnej platformy MT4 (do pobrania).W przypadku kontraktów CFD na rynkach instrumentów non-equity kupujesz lub sprzedajesz określoną liczbę kontraktów, przy czym każdy kontrakt odzwierciedla dany poziom ryzyka/zwrotu na rynku instrumentu bazowego. Na przykład jeden kontrakt na akcje DAX odzwierciedla ryzyko/zwrot w wysokości 1 euro od zmiany wartości punktu na rynku bazowym. Jeśli sprzedasz trzy kontrakty DAX, zyskasz 3 euro za każdy punkt poniżej ceny kupna i stracisz 3 euro za każdy punkt powyżej ceny kupna.Od Ciebie zależy, jak długo kontrakt pozostanie otwarty. Nie ma ustalonej daty wygaśnięcia (z wyjątkiem kontraktów futures z określoną datą wygaśnięcia). Po prostu w wybranym momencie zamykasz kontakt, a wówczas zostanie obliczona różnica między ceną na otwarciu i zamknięciu, po czym zostanie zrealizowany Twój zysk lub strata. 

TradeBack™

InterTrader pomaga zmniejszyć koszt transakcji CFD. W ramach naszego programu lojalnościowego TradeBack możesz otrzymać zwrot miesięczny do 10% spreadu, jeśli w tym czasie przeprowadziłeś transakcje na określoną kwotę. Dotyczy to wszystkich transakcji CFD na rynkach instrumentów non-equity, niezależnie od tego, czy transakcje przyniosły Ci zyski czy straty.Zwrot w ramach systmeu lojalnościowego TradeBackTM jest liczony od spreadu wyłącznie na transakcjach otwarcia. Sposób obliczania zwrotu jest różny w przypadku transakcji CFD i transakcji spread betting i nie obejmuje otwartych transakcji na akcjach.Przeczytaj dokładnie Warunki korzystania z systemu zwrotów TradeBack, i dowiedz się więcej na temat programu TradeBack

Dalsze kroki

Więcej informacji na temat mechanizmu działania transakcji znajdziesz w zakładce CFD – szczegóły. Więcej o transakcjach CFD możesz dowiedzieć się także w inny sposób:Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.