Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Transakcje CFD: korzyści i & ryzyko


Kontrakty CFD stanowią elastyczną alternatywę dla tradycyjnych transakcji, a tym samym atrakcyjny instrument dla różnych inwestorów. Nowi inwestorzy mogą dokonywać udanych transakcji CFDs , jednak powinieneś zdobyć odpowiednie informacje oraz poznać w zarysie korzyści i ryzyko związane z tymi transakcjami przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy. Dobrze przygotowani inwestorzy mogą w pełni wykorzystać szereg zalet, jakie oferują instrumenty CFD, jednocześnie ograniczając ich ewentualne wady.


Zalety CFD

Poniżej przygotowaliśmy listę najczęściej wymienianych zalet transakcji CFD.Inwestorzy korzystający z najróżniejszych strategii inwestycyjnych przekonają się, że niektóre z nich pokrywają się z ich metodami. Poniższa lista tłumaczy, dlaczego tak wielu inwestorów różnego rodzaju korzysta z instrumentów CFD do spekulacji na rynkach finansowych.

Możliwość osiągnięcia zysków zarówno w czasie hossy, jak i bessy

Niewątpliwą zaletą transakcji CFD jest to, że inwestorzy nie są ograniczeni w ustanawianiu pozycji do tylko jednego typu środowiska ekonomicznego (na przykład otwierania pozycji kupna na rynku zwyżkującym). Możliwość realizowania transakcji zarówno w czasie hossy, jak i bessy zapewnia większą elastyczność strategii inwestycyjnej i pozwala przewidywać dynamikę cen, która pokrywa się z podstawowymi parametrami makroekonomicznymi, (które mogą wychylać się w kierunku zarówno pozytywnym, jak i negatywnym).

Możliwość zabezpieczenia pozycji

Jedną z metod stosowanych przez inwestorów w celu ograniczenia ryzyka jest zabezpieczenie pozycji. Na przykład w przypadku, gdy zajmujesz pozycję długą na akcjach przynoszących straty, możesz otworzyć pozycję przeciwstawną, czyli krótką na CFD. Chociaż może wydawać się to zbędne, ułatwi to wyrównanie strat, ponieważ pozycja krótka zacznie przynosić zyski, jeśli ceny będą nadal spadać. Ta równowaga, czyli „hedge” (zabezpieczenie), pozwoli ograniczyć ryzyko i zapobiec stratom w przyszłości.

Elastyczna wielkość kontraktów

Wielu brokerów CFD oferuje transakcje różnych wielkości, które można wykorzystać w zależności od stylu lub konta inwestycyjnego. Co do zasady początkującym inwestorom zaleca się wybór mniejszego wolumenu, zanim nie opracują skutecznej strategii inwestycyjnej, która z czasem będzie przynosić zyski. Bardziej zaawansowani mogą zaryzykować większą kwotę, przy której nie będą czuć się ograniczeni strukturą transakcji.

Transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego

Transakcje CFD zazwyczaj realizowane są z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, co oznacza, że inwestorzy muszą pokryć każdorazowo jedynie część aktualnej wielkości transakcji. Dla przykładu załóżmy, że chcesz zrealizować transakcję CFD na akcjach wartych 1000 funtów (na krótkiej lub długiej pozycji). Jeśli Twój broker ustalił wymóg depozytu zabezpieczającego na poziomie 4%, musisz wpłacić tylko 40 funtów, żeby otworzyć pozycję.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że otrzymujesz całość zysku z transakcji (a nie tylko 4%). Oczywiście z drugiej strony jesteś też odpowiedzialny za całość strat, jakie przyniesie transakcja. Oznacza to, że w przypadku, gdy zmiana kursu akcji wartych 1000 funtów wyniesie 4% w niekorzystnym kierunku, z Twojego konta zostanie potrącona kwota początkowego depozytu na poziomie 4%. Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego stanowi jeden z najważniejszych aspektów strategii inwestowania w instrumenty CFD, ponieważ przeważnie odpowiada on za największe zyski i straty – zwłaszcza z perspektywy nowych inwestorów.


Ryzyko związane z transakcjami CFD

Jak można się domyślać, transakcje CFD nie są pozbawione ryzyka. Większość potencjalnych wad można ograniczyć poprzez odpowiednią analizę i przestrzeganie ustrukturyzowanego planu inwestycyjnego. Należy jednak pamiętać, że ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować – można co najwyżej ograniczyć ewentualne straty. W tym celu trzeba uwzględnić poniższe kwestie.


Duże lewarowanie pozycji

Zdecydowanie największym błędem początkujących inwestorów jest zbyt niska awersja do ryzyka na danej pozycji. Do nadmiernego lewarowania dochodzi, gdy niedoświadczeni inwestorzy zaczynają postrzegać transakcje CFD, jako nowy sposób na życie i drogę do bogactwa. Wielu początkujących nadużywa możliwości lewarowania transakcji przez zastosowanie dźwigni (licząc na większe zyski) i w rezultacie ponosi poważne straty (a czasem nawet traci wszystkie środki na koncie).

Nie powinno Cię to jednak zniechęcać, ponieważ tego błędu można łatwo uniknąć. Wystarczy właściwa strategia zarządzania ryzykiem: stosowanie zleceń typu stop w celu ograniczenia wielkości straty i racjonalne ryzykowanie wyłącznie części kapitału inwestycyjnego na danej pozycji. Inwestorzy zawsze powinni zachowywać ostrożność, tak, aby wypracować długofalowe zyski na ciągu transakcji CFD, a nie grać va banque za każdym razem, licząc na szybki zysk.

Brak prawa głosu

Wielu doświadczonych inwestorów CFD zwraca też uwagę na ryzyko związane z faktem, że transakcje CFD nie dają inwestorowi prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy w innych organach spółki, co zwykle przysługuje posiadaczom akcji. Jest to istotna kwestia, ponieważ po otwarciu pozycji inwestor nie może określić przyszłego kierunku polityki spółki i zasadniczo nie ma wpływu na dynamikę cen.

Inwestorzy CFD muszą pamiętać, że ze względu na brak wpływu na zachowanie i strategię spółki po otwarciu pozycji to rynki dyktują ceny, a inwestorzy muszą zaakceptować rezultaty. Dlatego tak ważne są trafne prognozy i odpowiednie plany inwestycyjne.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.