Tiền Điện tử MT4

Thị trườngChênh lệch từGiờ giao dịchKích cỡ giao dịch tối thiểu / tối đaRủi ro đơn vịVí dụ dịch chuyển một điểmKý quỹ (%)
Bitcoin10124 hours1/based on market0.12617.3 to 2617.40.5
CFD
Thị trườngChênh lệch từGiờ giao dịchKích cỡ giao dịch tối thiểu / tối đaRủi ro đơn vịVí dụ dịch chuyển một điểmKý quỹ (%)
Bitcoin10124 hours1/based on market0.12617.3 to 2617.40.5

* Tuy chúng tôi có kích cỡ giao dịch tối đa cho các giao dịch riêng lẻ, không có giới hạn nào về kích cỡ giao dịch tổng hợp mà bạn có thể có trên bất kỳ thị trường nào, tùy theo tiền ký quỹ khả dụng.

† Tất cả các hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn được quy định sẵn, tại thời điểm đó Lời&Lỗ của bạn sẽ được hiện thực hóa. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra nền tảng của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi qua số +44 203 364 5189.

Spread betting and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 78% of retail investor accounts lose money when trading these products with this provider.
You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.