Forex trên MT4

Thị trườngChênh lệch từGiờ giao dịchKích cỡ giao dịch tối thiểu / tối đaRủi ro đơn vịVí dụ dịch chuyển một điểmKý quỹ (%)
XAU/USD124 hrs0.01 lot/based on market0.11273.12 to 1273.220.01
XAG/USD124 hrs0.1 lot/based on market0.00216.571 to 16.5720.01
AUD/USD1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7561 to 0.75620.01
EUR/USD1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0765 to 1.07660.01
USD/JPY1.324 hrs0.01 lot/based on market0.01113.52 to 113.530.01
EUR/GBP1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.8518 to 0.85190.01
GBP/USD1.424 hrs0.01 lot/based on market0.00011.2645 to 1.26460.01
EUR/JPY1.324 hrs0.01 lot/based on market0.0001122.28 to 122.300.01
USD/CHF1.3524 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9908 to 0.99090.01
EUR/CHF1.4824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0677 to 1.06780.01
USD/CAD1.3724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.3063 to 1.30640.01
AUD/CHF1.524 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7503 to 0.75040.02
CAD/CHF1.6124 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7584 to 0.75850.02
CHF/JPY1.7424 hrs0.01 lot/based on market0.01114.46 to 114.470.02
NZD/USD1.3324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7260 to 0.72610.005
AUD/JPY1.4624 hrs0.01 lot/based on market0.0185.90 to 85.910.01
GBP/JPY1.4924 hrs0.01 lot/based on market0.01143.68 to 143.690.01
GBP/CHF1.8424 hrs0.01 lot/based on market0.00011.2545 to 1.25460.01
NZD/CAD1.8924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9485 to 0.94860.01
NZD/JPY1.6524 hrs0.01 lot/based on market0.0182.37 to 82.380.01
EUR/AUD1.5824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4232 to 1.42330.01
AUD/CAD1.7924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9890 to 0.98910.01
GBP/AUD2.1924 hrs0.01 lot/based on market0.00011.6714 to 1.67150.01
CAD/JPY1.5424 hrs0.01 lot/based on market0.0186.83 to 86.840.01
AUD/NZD1.7524 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0425 to 1.04260.01
EUR/CAD1.7824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4075 to 1.40760.01
EUR/NZD2.2124 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4834 to 1.48350.01
GBP/NZD2.5724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.7427 to 1.74280.01
NZD/CHF1.6924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7191 to 0.71920.02
GBP/CAD2.3224 hrs0.01 lot/based on market0.00011.6544 to 1.65450.01
USD/DKK3.6524 hrs0.01 lot/based on market0.00016.9085 to 6.90860.02
EUR/TRY7.7624 hrs0.01 lot/based on market0.00013.7500 to 3.75010.05
EUR/SEK10.9824 hrs0.01 lot/based on market0.00019.4190 to 9.41910.02
USD/TRY6.1424 hrs0.01 lot/based on market0.00013.7689 to 3.76900.05
USD/HKD2.1224 hrs0.01 lot/based on market0.00017.7585 to 7.75860.02
GBP/TRY15.9824 hrs10.01 lot/based on market0.00014.7600 to 4.76010.05
USD/ZAR41.8124 hrs0.01 lot/based on market0.000113.4045 to 13.40460.1
EUR/PLN8.2824 hrs0.01 lot/based on market0.00014.3167 to 4.31680.01
USD/HUF6.0824 hrs0.01 lot/based on market0.0001287.94 to 287.950.01
USD/NOK9.3924 hrs0.01 lot/based on market0.00018.2476 to 8.24770.01
USD/PLN6.6624 hrs0.01 lot/based on market0.00014.0110 to 4.01110.01
GBP/PLN1124 hrs0.01 lot/based on market0.00015.0724 to 5.07250.01
USD/SGD1.5724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4144 to 1.41450.02
GBP/SGD2.9824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.7872 to 1.78730.02
USD/CNH124 hrs0.01 lot/based on market0.00016.8364 to 6.83650.05
CNH/JPY124 hrs0.01 lot/based on market0.0116.61 to 16.620.1
CFD
Thị trườngChênh lệch từGiờ giao dịchKích cỡ giao dịch tối thiểu / tối đaRủi ro đơn vịVí dụ dịch chuyển một điểmKý quỹ (%)
XAU/USD124 hrs0.01 lot/based on market0.11273.12 to 1273.220.01
XAG/USD124 hrs0.1 lot/based on market0.00216.571 to 16.5720.01
AUD/USD1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7561 to 0.75620.01
EUR/USD1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0765 to 1.07660.01
USD/JPY1.324 hrs0.01 lot/based on market0.01113.52 to 113.530.01
EUR/GBP1.324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.8518 to 0.85190.01
GBP/USD1.424 hrs0.01 lot/based on market0.00011.2645 to 1.26460.01
EUR/JPY1.324 hrs0.01 lot/based on market0.0001122.28 to 122.300.01
USD/CHF1.3524 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9908 to 0.99090.01
EUR/CHF1.4824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0677 to 1.06780.01
USD/CAD1.3724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.3063 to 1.30640.01
AUD/CHF1.524 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7503 to 0.75040.02
CAD/CHF1.6124 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7584 to 0.75850.02
CHF/JPY1.7424 hrs0.01 lot/based on market0.01114.46 to 114.470.02
NZD/USD1.3324 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7260 to 0.72610.005
AUD/JPY1.4624 hrs0.01 lot/based on market0.0185.90 to 85.910.01
GBP/JPY1.4924 hrs0.01 lot/based on market0.01143.68 to 143.690.01
GBP/CHF1.8424 hrs0.01 lot/based on market0.00011.2545 to 1.25460.01
NZD/CAD1.8924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9485 to 0.94860.01
NZD/JPY1.6524 hrs0.01 lot/based on market0.0182.37 to 82.380.01
EUR/AUD1.5824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4232 to 1.42330.01
AUD/CAD1.7924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.9890 to 0.98910.01
GBP/AUD2.1924 hrs0.01 lot/based on market0.00011.6714 to 1.67150.01
CAD/JPY1.5424 hrs0.01 lot/based on market0.0186.83 to 86.840.01
AUD/NZD1.7524 hrs0.01 lot/based on market0.00011.0425 to 1.04260.01
EUR/CAD1.7824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4075 to 1.40760.01
EUR/NZD2.2124 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4834 to 1.48350.01
GBP/NZD2.5724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.7427 to 1.74280.01
NZD/CHF1.6924 hrs0.01 lot/based on market0.00010.7191 to 0.71920.02
GBP/CAD2.3224 hrs0.01 lot/based on market0.00011.6544 to 1.65450.01
USD/DKK3.6524 hrs0.01 lot/based on market0.00016.9085 to 6.90860.02
EUR/TRY7.7624 hrs0.01 lot/based on market0.00013.7500 to 3.75010.05
EUR/SEK10.9824 hrs0.01 lot/based on market0.00019.4190 to 9.41910.02
USD/TRY6.1424 hrs0.01 lot/based on market0.00013.7689 to 3.76900.05
USD/HKD2.1224 hrs0.01 lot/based on market0.00017.7585 to 7.75860.02
GBP/TRY15.9824 hrs10.01 lot/based on market0.00014.7600 to 4.76010.05
USD/ZAR41.8124 hrs0.01 lot/based on market0.000113.4045 to 13.40460.1
EUR/PLN8.2824 hrs0.01 lot/based on market0.00014.3167 to 4.31680.01
USD/HUF6.0824 hrs0.01 lot/based on market0.0001287.94 to 287.950.01
USD/NOK9.3924 hrs0.01 lot/based on market0.00018.2476 to 8.24770.01
USD/PLN6.6624 hrs0.01 lot/based on market0.00014.0110 to 4.01110.01
GBP/PLN1124 hrs0.01 lot/based on market0.00015.0724 to 5.07250.01
USD/SGD1.5724 hrs0.01 lot/based on market0.00011.4144 to 1.41450.02
GBP/SGD2.9824 hrs0.01 lot/based on market0.00011.7872 to 1.78730.02
USD/CNH124 hrs0.01 lot/based on market0.00016.8364 to 6.83650.05
CNH/JPY124 hrs0.01 lot/based on market0.0116.61 to 16.620.1

* Tuy chúng tôi có kích cỡ giao dịch tối đa cho các giao dịch riêng lẻ, không có giới hạn nào về kích cỡ giao dịch tổng hợp mà bạn có thể có trên bất kỳ thị trường nào, tùy theo tiền ký quỹ khả dụng.

† Tất cả các hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn được quy định sẵn, tại thời điểm đó Lời&Lỗ của bạn sẽ được hiện thực hóa. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra nền tảng của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi qua số +44 203 364 5189.

Spread betting and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 78% of retail investor accounts lose money when trading these products with this provider.
You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.