Nền Tảng InterTrader Web

We offer a powerful web-based No Dealing Desk platform for spread betting and CFD trading. Designed with simplicity in mind, the browser-based interface gives you a clear overview of your account and all your trading positions, and quick access to thousands of markets.

The heart of the trading platform is the trading ticket. You can call up a ticket for any market. Then just click BUY or SELL to place your trade at the current live price.

Giao Dịch Nhanh

Enter your risk per point (or number of contracts) to determine your position size. Once you click BUY or SELL you should receive on-screen confirmation within a couple of seconds.

All orders are placed via 100% market-neutral execution, which means that we automatically mirror your trade in the underlying market so we never carry any market risk against you.

Không thay đổi tỷ giá + cải thiện tỷ giá khi trượt giá

Bạn đang giao dịch với mức giá mà bạn nhìn thấy, và tỷ giá đó luôn được cập nhật. Tỷ giá mà bạn thấy và đã lập lệnh giao dịch sẽ không thay đổi khi bạn giao dịch trên nền tảng Web của chúng tôi. Thêm vào đó, lệnh cãi săn chốt lời hoặc chốt lỗ của bạn có thể hưởng lợi từ sự biến động nhưng tích cực khi thị trường có biến động mạnh, hay còn được gọi là ‘cải thiện trượt giá’.

Giao dịch theo cách của mình

Với nền tảng dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể thay đổi kích thước, tắt hoặc tách cửa sổ giao dịch cá nhân, hoặc sử dụng chức năng giao dịch nhanh của chúng tôi và bạn có thể giao dịch bằng một cú nhấp chuột.

Để truy cập nhanh vào các thị trường yêu thích của bạn, bạn có thể thiết lập nhiều danh sách theo dõi khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng hộp tìm kiếm thông minh của chúng tôi để tìm các sản phẩm hoặc thị trường bạn muốn nhanh và chính xác.

Trading is flexible, with a full array of order types. You can set stop-loss and limit orders on any of your positions, use a new order to open a new trading position automatically should the market hit your specified level, or place a Trailing Stop to adjust automatically if the market moves in your favour, locking in your gains.

Công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí

Từ nền tảng Web của chúng tôi, bạn có thể truy cập miễn phí toàn bộ các công cụ hỗ trợ, tin tức và nghiên cứu, bao gồm các biểu đồ cơ bản và nâng cao, các tín hiệu giao dịch từ các tổ chức phân tích kỹ thuật tự động như Autochartist, Trading Central và dịch vụ tin tức trực tiếp từ Livesquawk.

Đối với mỗi thị trường, bạn cũng sẽ có thông tin nghiên cứu phù hợp, đưa ra các phân tích và các ý tưởng giao dịch cho mỗi thị trường này. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể đặt lệnh giao dịch trực tiếp từ bộ phận nghiên cứu thông tin thị trường.

Spread betting and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 78% of retail investor accounts lose money when trading these products with this provider.
You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.