Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Informacje o rynkach (MT4)


InterTrader oferuje bezpośredni dostęp do najróżniejszych rynków finansowych na platformie MT4, m.in. par walutowych, indeksów i towarów. Jeśli chcesz korzystać z platformy MT4, upewnij się, że masz konto transakcyjne na MT4.

Oferujemy kontrakty terminowe (futures, które wygasają określonego dnia) i rolowane (automatycznie odnawiane z dnia na dzień, a niekiedy z miesiąca na miesiąc). Na przykład kontrakty na waluty i indeksy są odnawiane codziennie, z kolei większość kontraktów na towary to kontrakty terminowe.

W przypadku transakcji spread betting i kontraktów CFD na aktywa inne niż pary walutowe nasza prowizja transakcyjna jest wliczona w spread i jest zależna od ceny na rynku bazowym. Przy transakcjach CFD na parach walutowych grasz po cenie rynku bazowego, a my naliczamy prowizję w kwotowanej walucie w wysokości 3 za standardowy lot od strony. Na przykład w parze USD/JPY naliczamy 3 USD (od lotu 100 000 USD) na otwarciu i 3 USD na zamknięciu. W parze GBP/USD naliczamy 3 GBP (od lotu 100 000 GBP) na otwarciu i 3 GBP na zamknięciu. Prowizja zostaje w razie potrzeby automatycznie przeliczona na walutę Twojego konta.

Transakcje CFD


Depozyt zabezpieczający

Aby otworzyć pozycję w InterTrader, musisz wpłacić depozyt zabezpieczający. Jego wartość jest obliczana automatycznie po złożeniu zlecenia na podstawie całkowitej wartości pozycji i poziomu dźwigni podanego w tabelach powyżej.

Jeśli na przykład otwierasz transakcję spread betting po 1 GBP za punkt na akcjach UK 100 po 7 000, a poziom naszej dźwigni w przypadku UK 100 wynosi 200:1, wartość wymaganego depozytu początkowego to 1 GBP x 7 000 (wartość pozycji) / 200 (poziom dźwigni) = 35 GBP.

Z kolei jeśli kupujesz 5 kontraktów CFD na GBP/USD (wielkość lota = 100 000 GBP), a poziom naszej dźwigni w przypadku pary GBP/USD wynosi 100:1, wartość wymaganego depozytu początkowego to 5 x 100 000 GBP (wartość pozycji) / 100 (poziom dźwigni) = 5 000 GBP.

Pamiętaj, że na platformie MT4 wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego nie zmienia się w momencie przypisania do pozycji zlecenia stop-loss.

Poza tym zwróć uwagę, że chociaż stawka depozytu na platformie webowej podawana jest jako odsetek wartości pozycji, a na platformie MT4 w ujęciu proporcjonalnym, są to tylko dwa różne sposoby przedstawienia wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego jako części wartości pozycji. Zasadniczy mechanizm jest ten sam.

Monitorowanie depozytu zabezpieczającego

Użytkownik jest odpowiedzialny za monitorowanie swoich pozycji i dopilnowanie, aby na koncie znajdowały się odpowiednie środki na ich pokrycie. Jeśli Twój kapitał własny (saldo konta plus/minus bieżące zyski/straty) spadnie do poziomu 50% całkowitego zobowiązania depozytowego, InterTrader może według własnego uznania zamknąć wszystkie Twoje pozycje, aby nie dopuścić do powstania ujemnego salda na Twoim koncie. Odsetek ten jest pokazany na platformie MT4 jako „poziom depozytu zabezpieczającego”. Aby uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji, możesz zamknąć niektóre pozycje lub zasilić konto. Dokładnie przeczytaj Umowę dla klienta.

Finansowanie jednodniowe (rozliczanie punktów swap)

W przypadku par walutowych i indeksów stosuje się wyrównanie punktów swapowych, które odzwierciedla koszt odsetek za utrzymanie pozycji przez noc. Dla par walutowych stawka obliczana jest jako stopa procentowa banku centralnego drugiej waluty pary pomniejszona o stopę procentową banku centralnego pierwszej waluty pary plus 1% dla pozycji długich lub minus 1% dla pozycji krótkich. Dla indeksów stawka ta obliczana jest jako stopa LIBOR +/– 2,5%. W obu przypadkach roczny koszt odsetek przeliczany jest na stawkę dzienną. Więcej informacji na temat rozliczania punktów swapowych znajduje się w Najczęściej zadawanych pytaniach.

Wielkość lotów CFD

W przypadku transakcji CFD na walutach wielkość kontraktu wynosi 100 000 w pierwszej walucie pary, np. wielkość 1 kontraktu CFD w parze USD/JPY to 100 000 USD. W przypadku transakcji CFD na indeksach wielkość kontraktu wynosi 1 jednostkę kwotowanej waluty za punkt, np. wielkość 1 kontraktu CFD na akcje DAX to 1 euro za punkt.

Godziny kwotowań

Godziny naszych sesji transakcyjnych podajemy wg czasu GMT. Godziny działania rynków bazowych ustalane są według ich czasu lokalnego, który może zmieniać się w zależności od pory roku (czas letni/zimowy). O zmianach w godzinach sesji transakcyjnych będziemy informować na naszej stronie internetowej, ale nie na tej podstronie.

Kwotowania w trakcie zamkniętego rynku

Kiedy rynek instrumentu bazowego jest otwarty, stosujemy najmniejsze dostępne spready. Kiedy rynek jest zamknięty, a instrumenty znajdują się poza oficjalnym obrotem, stosujemy większe spready, które mogą zmieniać się w zależności od aktualnego czasu. Nasze spready zależą także od płynności rynku i zmienności warunków rynkowych.

Wyrównania dywidend

Jeśli otworzyłeś pozycję na indeksie, w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy dokonamy wyrównania odzwierciedlającego zmianę wartości indeksu, do której doszło w tym dniu. Kwota wyrównania zostanie przyznana klientom zajmującym pozycje długie na indeksie, a potrącona klientom zajmującym pozycje krótkie. Więcej informacji na temat wyrównań dywidend znajduje się w Najczęściej zadawanych pytaniach.

Daty wygaśnięcia indeksu VIX

Data wygaśnięcia zależy od oficjalnego kursu i daty rozliczenia CBOE, które można sprawdzić tutaj. Indeks zostanie zamknięty dla inwestorów o godzinie 13.00 w dniu wygaśnięcia. Nowy kontrakt będzie dostępny dla inwestorów w poniedziałek poprzedzający dzień wygaśnięcia.

Rynki spot ropy naftowej

Oferujemy kontrakty futures na ropę WTI i Brent, które nie mają daty wygaśnięcia i są oparte na najkrótszych terminach egzekucji zlecenia (spot). Na dzień przed wygaśnięciem kontraktu futures:

Przykład:

1 marca podajemy kwotowanie 6220-6225 dla rynku spot WTI. Kwotowanie jest oparte na aktualnym terminie spot dla rynku WTI, czyli w tym przypadku kwietniu. Załóżmy, że kupujesz 10 kontraktów spread betting i utrzymujesz pozycję otwartą do następnego miesiąca.

15 marca zmieniamy kwotowanie z kwietniowego na majowe jako podstawę do obliczania ceny spot, ponieważ kwietniowy rynek bazowy futures wygasa 16 marca. Ostatnia cena kontraktu futures na rynku bazowym ICE w miesiącu spot (kwietniu) wynosi 6 260, a w następnym miesiącu (maju) 6 300, stąd nasza cena zostaje powiększona o 40 punktów. Twoja pozycja otwarta zostaje skorygowana o +40 w przypadku pozycji krótkich i -40 w przypadku pozycji długich.

W tym przypadku dokonamy obciążenia konta w wysokości +40 x 10 = 400 USD. Ponieważ cena wzrosła o 40, efekt finansowy netto odnowienia kontraktu wynosi zero. Kwotowanie wzrasta o 40 punktów, a z Twojego konta zostaje potrącona kwota równa 40 punktom w celu wyrównania zmiany kwotowania. Jeśli kwotowanie spadło o 40 punktów, Twoje konto zostałoby zasilone równowartością 40 punktów. Sytuacja ta ma miejsce każdego miesiąca w trakcie rolowania.

Uwagi ogólne

Wszystkie dane są aktualne w chwili ich zestawienia. Jednak tabele te mają wyłącznie charakter orientacyjny, ponieważ dane mogą ulec zmianie. InterTrader zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji kontraktu w dowolnym momencie.

Data ostatniej aktualizacji: 02/11/2015
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.