Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Tabele z informacjami rynkowymi


InterTrader oferuje spread betting i transakcje CFD na indeksach giełdowych, akcjach, parach walutowych, towarach, stopach procentowych i obligacjach. Pamiętaj, że zasady rozliczenia różnią się w zależności od rodzaju produktu: oferujemy kontrakty terminowe (które wygasają w określonym czasie w przyszłości) i kontrakty rolowane codziennie (które są automatycznie odnawiane na następny dzień).

Spread Betting


Transakcje CFD


Więcej informacji na temat transakcji spread betting i CFD na platformie MT4 znajduje się w informacjach rynkowych (MT4).

Nasze najpopularniejsze rynki CFD

RynekSpread*Wartość depozytu†Najmniejszy możliwy depozyt zabezpieczający**Spread z
maks. zwrotem TradeBack††
UK 100 (codzienne rolowanie pozycji)10,5%17,83 GBP0,9
DAX (codzienne rolowanie pozycji)10,5%29,38 GBP0,9
Wall Street (codzienne rolowanie pozycji)10,5%46,20 GBP0,9
US Tech 100 (codzienne rolowanie pozycji)
0,70,5%
13,35 GBP0,63
EUR/USD (codzienne rolowanie pozycji)
0,81%56,95 GBP0,72
EUR/GBP (codzienne rolowanie pozycji)
0,80.5%19,63 GBP0,72
USD/JPY (codzienne rolowanie pozycji)
0,80,5%31,95 GBP0,72
AUD/USD (Rolling Daily)
0.80.5%£19.860.72
RynekSpread*Wartość depozytu†Najmniejszy możliwy depozyt zabezpieczający**Spread z maks.
zwrotem TradeBack††
GBP/USD (codzienne rolowanie pozycji)
1,80,5%41,47 GBP1,62
Srebro (codzienne rolowanie pozycji)
31%11,75 GBP2,7
Złoto (codzienne rolowanie pozycji)
0,40,5%33,48 GBP0,36
Ropa brent (futures)
41%29,38 GBP3,6
Ropa US (futures)
41%27,93 GBP3,6
akcje UK 1000,01%3%zależy od rynkund.
Główne akcje USA0,01%5%zależy od rynkund.

*Spready obowiązują w godzinach otwarcia rynku. W przypadku CFD na akcje nasz spread dodawany jest po obu stronach spreadu rynkowego.

†Depozyt zabezpieczający obliczany jest jako ułamek całkowitej wartości pozycji. Początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego może zostać obniżony, jeśli do pozycji przypisałeś zlecenie stop-loss.

**Na podstawie cen z 2 listopada 2015 r., depozyt zabezpieczający niezbędny do otwarcia pozycji 1GBP/punkt z przypisanym zleceniem stop-loss w odległości minimalnej (tj. 1 punktu poza spreadem).

††Kwota zwracana na koniec miesiąca klientom, którzy przeprowadzili transakcje o wystarczającej wielkości. Obecnie program TradeBack nie obejmuje transakcji na platformie MT4.

Kontrakty


Codzienne rolowanie

Kontrakty są automatycznie odnawiane (rolowane) na kolejny dzień sesyjny. (Mają nominalną datę wygaśnięcia, ale odległą o wiele lat). Przy odnowieniu pozycji zostają zachowane wszystkie przypisane zlecenia, a za każdą noc odnowienia kontraktu naliczana jest kwota w ramach punktów swap, która może stanowić uznanie lub obciążenie Twojego konta i odzwierciedla koszt odsetek za utrzymanie pozycji. W przypadku gdy rynek bazowy zmieni się pod wpływem zdarzenia korporacyjnego lub dywidendy, możemy dokonać stosownego wyrównania stanu konta klienta. Więcej informacji znajduje się w Najczęściej zadawanych pytaniach..

Kontrakty terminowe (futures)

Kontrakty terminowe wygasają w określonym czasie w przyszłości. Możesz zamknąć kontrakt przed datą wygaśnięcia lub poczekać, aż zamknie się automatycznie w dniu wygaśnięcia. Cena kontraktu futures obejmuje koszt utrzymania pozycji do daty wygaśnięcia (w tym przez czas do wygaśnięcia kontraktu i koszty odsetek), dlatego w tym przypadku nie stosuje się żadnych prowizji w ramach rozliczania punktów swapu.

Uwagi ogólne


i) Wszystkie dane są aktualne w chwili publikacji.

ii) InterTrader Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji kontraktu w dowolnym czasie według własnego uznania oraz do zwiększenia spreadów lub wartości depozytów w okresie dużej niestabilności rynku.

iii) Wszystkie godziny w tabelach zostały podane wg czasu brytyjskiego.

iv) Spółka InterTrader Ltd prowadzi kwotowania rynków wyłącznie w godzinach otwarcia, tj. co do zasady od 23:00 w niedzielę do 21:15 w piątek czasu brytyjskiego.


Depozyt zabezpieczający

Wartość wymaganego depozytu początkowego to kwota nieobciążonych środków transakcyjnych niezbędnych do otwarcia pozycji, którą ustala się poprzez pomnożenie stawki depozytu podanej w tabeli przez całkowitą wartość pozycji. Na przykład stawka depozytu w przypadku indeksu UK 100 (rolowanych codziennie) wynosi 0,5%, więc przy założeniu, że chcesz dokonać transakcji po cenie 5 GBP za punkt, a poziom otwarcia wynosi 6 000, potrzebujesz wolnych środków na koncie w wysokości przynajmniej 150 GBP (ponieważ 0,5% x (5 GBP x 6 000) = 150 GBP). Jeśli do pozycji dołączyłeś zlecenie stop-loss, wartość depozytu wynosi 50% standardowego wymogu plus ryzyko od punktu pomnożone przez odległość SL (jeśli suma daje wynik niższy od wartości standardowego wymogu). Jeśli w powyższym przykładzie ustawisz poziom stop 10 punktów poniżej ceny otwarcia, wymóg depozytu zabezpieczającego wyniesie (50% x 150 GBP) + (5 GBP x 10) = 125 GBP.


Częściowa egzekucja zlecenia

Większość rynków w naszej ofercie działa na zasadzie „fill or kill”, polegającej na całkowitej egzekucji transakcji (lub zlecenia) lub ich odrzuceniu, jeśli realizacja jest niemożliwa ze względu na niedostateczną płynność lub nadmierne wahania cen. Jednak na niektórych rynkach (tj. akcji brytyjskich przy transakcjach spread betting i CFD oraz europejskich przy transakcjach CFD) istnieje możliwość częściowej egzekucji zlecenia. Oznacza to, że gdy Twoja transakcja lub zlecenie z uwagi na warunki rynkowe nie mogą zostać zrealizowane w całości, zrealizujemy tę transakcję lub zlecenie w możliwym zakresie. Na przykład możesz zlecić kupno akcji Vodafone po 100 GBP za punkt, ale gdy pełna egzekucja zlecenia okaże się niemożliwa, może ono zostać zrealizowane częściowo poprzez otwarcie pozycji po cenie 75 GBP za punkt.


Ograniczenia krótkiej sprzedaży

Czasami na niektórych rynkach akcji, dla których prowadzimy kwotowania, organy nadzoru mogą wprowadzać ograniczenia krótkiej sprzedaży. Wówczas na tych rynkach nie będziesz mógł zajmować krótkich pozycji. Postaramy się informować Cię na bieżąco o zmianach przepisów w tym zakresie, pamiętaj jednak, że to Ty powinieneś dowiadywać się, które akcje możesz sprzedać. Jeśli zlecisz transakcję niezgodną z tymi ograniczeniami, możemy według własnego uznania zamknąć daną pozycję bez powiadomienia. Pozycje zamykamy na podstawie aktualnego kwotowania lub po cenie wejścia powiększonej o nasz spread. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie ewentualne straty poniesione przez nas w wyniku działania w związku z sytuacją opisaną powyżej, a dodatkowo organ nadzoru może wszcząć przeciwko Tobie postępowanie w sprawie naruszenia przez Ciebie wspomnianych przepisów. W przypadku pytań dotyczących danego rynku poszukaj informacji na odpowiedniej giełdzie lub skontaktuj się z naszym zespołem, który chętnie udzieli pomocy.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.