Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Za polecenie nas znajomemu możesz otrzymać nawet do 1000 GBP środków na transakcje

Podstawowe krokiZnajomy 1Znajomy 2Znajomy 3Znajomy 4Znajomy 5Łączna premia za polecenia
Bonus dla polecającego50 GBP75 GBP100 GBP125 GBP150 GBP500 GBP*

Warunki

1. W ramach premii Spółka wpłaci na konto Użytkownika środki w następującej wysokości za każdego znajomego, któremu Użytkownik poleci InterTrader (maksymalnie pięciu znajomym). Każdy z Twoich znajomych także otrzyma premię w wysokości 100 GBP.

2. Wysokość kwoty premii przyznanej polecającemu zależy od liczby poleceń dokonanych w okresie obowiązywania oferty. Zgodnie z powyższą tabelą za pierwsze polecenie Użytkownik otrzymuje 50 GBP, za drugie otrzymuje dodatkowe 75 GBP, za trzecie dodatkowe 100 GBP, za czwarte dodatkowe 125 GBP, a za piąte – dodatkowe 150 GBP. Za pięć poleceń przyznana zostanie kwota 500 GBP.

3. Oferta obowiązuje od godziny 00.00 (CET) 1 listopada 2015 r. do 23.59 (CET) 31 marca 2018 r. („Data zakończenia”). Premia przysługuje Użytkownikowi i jego znajomemu lub znajomym, którzy spełnili kryteria kwalifikacji przed 23:59 (CET) 31 marca 2018 r. (zob. punkt 11).

4. Wszyscy znajomi powinni złożyć wniosek o założenie konta poprzez niepowtarzalny link polecający Użytkownika. Po taki link polecający można zgłosić się do działu obsługi klienta pod adresem support@intertrader.com. Premia nie zostanie wypłacona, jeśli link nie został użyty poprawnie w momencie zgłoszenia.

5. Wszelkie polecenia powyżej liczby pięciu nie zostaną uwzględnione w premii. Jeśli Użytkownik chciałby wysłać polecenia do większej liczby znajomych niż pięciu, powinien skontaktować się z Działem ds. partnerów pod adresem partnerships@www.intertrader.com

6. Oferta Poleć znajomemu obejmuje użytkowników konta InterTrader live.

7. Użytkownik powinien utrzymywać stosunki osobiste/biznesowe z osobą, do której chciałby przesłać polecenie, i uznaje, że ta osoba będzie zainteresowana otrzymywaniem informacji o produktach oferowanych przez Spółkę InterTrader.

8. Korzystając z oferty, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swojemu znajomemu przez spółkę InterTrader informacji w imieniu Użytkownika, w tym powołania się na Użytkownika z imienia i nazwiska. Ponadto Użytkownik potwierdza, że zwalnia spółkę InterTrader z odpowiedzialności za wszelkie kary grożące za niewłaściwe wprowadzenie nowego użytkownika do systemu.

9. Znajomi powinni być nowymi użytkownikami InterTrader (tj. nie powinni wcześniej posiadać kont InterTrader.com ani InterTrader). Znajomi, którzy już mają konto InterTrader, nie kwalifikują się do niniejszej oferty. Użytkownik nie może wysłać polecenia do samego siebie, członka rodziny lub osoby mieszkającej z nim w jednym gospodarstwie domowym.

10. Otwarcie konta zależy od statusu – nie wszystkie wnioski o założenie konta zostają rozpatrzone pozytywnie.

11. Premia przysługuje Użytkownikowi i jego znajomemu lub znajomym, którzy wspólnie spełnią następujące kryteria kwalifikacyjne. Za każde polecenie Użytkownik powinien wpłacić na swoje konto 125 GBP i zlecić dziesięć transakcji otwarcia na rynku instrumentów non-equity w ciągu 30 dni od otwarcia konta znajomego, któremu Użytkownik polecił InterTrader. Znajomi Użytkownika także powinni wpłacić 250 GBP i zlecić przynajmniej dziesięć transakcji otwarcia na rynku instrumentów non-equity w ciągu 30 dni od otwarcia swojego konta. Kryteria kwalifikacyjne mają zastosowanie do każdego polecenia z osobna.

12. Promocja nie obejmuje obrotu akcjami, a wszelkie transakcje na akcjach nie będą uwzględniane w kryteriach kwalifikacyjnych.

13. Po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych Użytkownik powinien wysłać wiadomość pod adres support@www.intertrader.com w ciągu 30 dni od otwarcia konta znajomego z prośbą o wpłatę premii na oba konta. Premie zostaną wpłacone w ciągu dwóch dni roboczych w walucie konta Użytkownika. Jeśli walutą konta Użytkownika nie jest GBP, kwota premii zostanie przeliczona na walutę konta Użytkownika na podstawie obowiązującego kursu walutowego.

14. Kwota premii nie może zostać wypłacona z kont Użytkownika ani jego znajomych w ciągu trzech miesięcy od daty naliczenia na koncie. Spółka nie zezwoli na wypłatę premii, jeżeli w okresie tych trzech miesięcy saldo konta było niższe od całkowitej kwoty premii – nawet jeśli po otrzymaniu premii Użytkownik wpłacił środki na swoje konto.

15. Niniejsza oferta może być łączona z innymi promocjami, w tym z ofertą premii powitalnej. Obowiązują także Warunki tej oferty. Więcej informacji znajduje się tutaj.

16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty przewyższające kwotę premii poniesione przez Użytkownika w wyniku dokonywania transakcji z użyciem premii.

17. Z niniejszej oferty nie mogą skorzystać pracownicy spółki InterTrader, grupy Bwin.party, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych przedsiębiorstw bezpośrednio konkurujących z InterTrader.

18. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania lub ograniczenia niniejszej oferty w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza oferta podlega zasadom dozwolonego użytku, w związku z czym Spółka ma prawo zawiesić ofertę, jeśli zachodzą uzasadnione w jej ocenie przesłanki, by podejrzewać, że oferta jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób, na przykład poprzez współdziałanie, zmowę lub organizację transakcji z tego samego źródła. Spółka ma wyłączność w zakresie orzekania o niniejszych zasadach i wszelkich innych kwestiach związanych z promocją.

Data ostatniej aktualizacji: 29/01/2018 r.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.