Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Sposób rozpatrywania reklamacji


  W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Użytkownik będzie niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszych usług, prosimy o kontakt z zespołem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 5189 203364. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie problemy w jak najkrótszym terminie i udzielić odpowiedzi, potwierdzając przyjęcie zgłoszenia otrzymanego od Użytkownika.

  W przypadku otrzymania niezadowalającej odpowiedzi od pracownika Działu Obsługi Klienta lub braku możliwości rozwiązania problemu na tym szczeblu Użytkownik może zgłosić sprawę do członka Zespołu ds. wymogów regulacyjnych. Zespół ten dokona niezależnej oceny reklamacji z pełnym rozpoznaniem wydarzeń. Członkowie zespołu ocenią, czy klient został potraktowany uczciwie i zbadają, czy w danym przypadku spółka InterTrader spełniła wszystkie zobowiązania umowne i inne swoje zobowiązania. Wyczerpująca pisemna odpowiedź zostanie udzielona w terminie nieprzekraczającym ośmiu tygodni od daty otrzymania pierwotnej reklamacji.

  Jeśli Użytkownik chce skontaktować się z naszym Zespołem ds. wymogów regulacyjnych, prosimy napisać do nas na adres eva.lorenzo@bwinparty.com lub

  Compliance Dept.
  InterTrader Limited
  Suite 6, Atlantic Suites
  Europort Avenue
  Gibraltar

  Spółka InterTrader Ltd jest zobowiązana dostarczyć kopię procedury rozpatrywania reklamacji na żądanie uprawnionych wnioskodawców.

  Komisja GFSC uważa, że zapewnienie klientom dostępu do mechanizmów rozpatrywania reklamacji dotyczących firm świadczących usługi finansowe jest podstawowym elementem systemu regulacyjnego.

  Komisja GFSC nie funkcjonuje jako niezależny organ rozstrzygający reklamacje (choć będzie w ramach oddzielnego postępowania zajmować się konkretnymi przypadkami nadużyć finansowych, jeżeli podlegająca regulacjom osoba lub firma dopuściła się takich nadużyć), w związku z czym nie można jej traktować jako strony występującej w charakterze oficjalnego rzecznika klientów instytucji finansowych.
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.