Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Zasady dotyczące konfliktu interesów


  Wprowadzenie

  Zgodnie z wytycznymi regulatora oraz zasadami wyznaczonymi przez FSC dla firm inwestycyjnych spółka InterTrader Ltd jest zobowiązana do uczciwego zarządzania konfliktami interesów, zarówno między spółką a jej klientami, jak i między poszczególnymi klientami.

  Spółka InterTrader Ltd zobowiązuje się do uczciwego traktowania swoich klientów i nigdy nie będzie świadomie stawiać się w pozycji, w której jej własne interesy lub jej zobowiązania wobec innego podmiotu będą przeszkodą do wypełnienia jej zobowiązań względem klienta.

  Jeśli InterTrader Ltd nawiąże relacje, które spowodują powstanie konfliktu z interesami któregokolwiek z klientów, spółka nie będzie świadomie działać na rzecz tego klienta bez podjęcia uzasadnionych działań mających na celu uczciwe traktowanie tego klienta.


  Zasada niezależności

  Wszyscy pracownicy spółki InterTrader Ltd są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad niezależności. Zasada niezależności spółki InterTrader Ltd polega w istocie na tym, że w kontaktach z klientem pracownicy muszą odrzucić wszelkie względy firmowe lub osobiste, porozumienia lub interesy, które mogą mieć wpływ na informacje przekazywane klientowi lub działania podejmowane w imieniu klienta w odniesieniu do danej transakcji lub usługi. Przy udzielaniu informacji klientowi lub podejmowaniu działań w imieniu konkretnego klienta, pracownicy muszą zwracać należytą uwagę na interesy tego klienta i nie powinni brać pod uwagę interesów jakiejkolwiek innej strony.

  Wprowadziliśmy procedury, które służą do zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów, a także będziemy rejestrować wszelkie działania, które potencjalnie mogłyby stać się źródłem istotnego konfliktu interesów. Wprowadziliśmy wewnętrzne ograniczenia w przekazywaniu informacji (tzw. „Mur chiński”) oraz podział funkcji, które powinny zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.


  Upominki i rozrywka

  W celu zapewnienia przejrzystości i zminimalizowania konfliktów interesów spółka InterTrader Ltd przyjęła reguły rządzące odmawianiem, przyjmowaniem i ujawnianiem upominków i udziału w imprezach rozrywkowych. Prowadzimy firmowy rejestr wszystkich upominków lub form rozrywki, które wywołują lub mogą sprawiać wrażenie konfliktu interesów, a także tych, które w danym miesiącu przekraczają wartość 50,00 EUR. Z tego względu nasi pracownicy mogą przyjmować upominki i uczestniczyć w imprezach rozrywkowych, które nie są uznawane za wystawne lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.


  Odmowa działania na rzecz Klienta

  Jeśli InterTrader Ltd uzna, że konfliktem interesów nie da się efektywnie zarządzać poprzez ujawnienie konfliktu klientowi lub poprzez zasadę niezależności, Spółka może odmówić działania na rzecz klienta. Taka decyzja pozostaje w gestii kadry wyższego szczebla.
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.