Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Polityka prywatności i zasady dotyczące plików cookie


1. PRYWATNOŚĆ

Spółka jest zobowiązana do ochrony danych osobowych Użytkowników. Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy, aby poinformować Użytkownika, jakie informacje zbieramy podczas korzystania z naszych usług, dlaczego zbieramy te informacje i w jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności obowiązuje jako część umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką InterTrader Limited.

Spółka może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, o czym poinformuje Użytkownika, publikując zmienione postanowienia na platformach transakcyjnych. Zalecamy regularne sprawdzanie strony z Polityką prywatności.

2. ZBIERANE INFORMACJE

Za dane osobowe („Dane osobowe”) uznajemy wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować daną osobę, są to między innymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane karty kredytowej, adres domowy lub inny adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Użytkownik może zostać poproszony o podanie Danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny, zakładania konta lub korzystania z naszych usług. Zbierane przez nas Dane osobowe mogą obejmować takie informacje jak: dane kontaktowe (w tym numer telefonu), adres domowy, dane rozliczeniowe, historia transakcji, preferencje korzystania z serwisu i opinie dotyczące naszych usług. Informacje te są przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych na Gibraltarze, a od czasu do czasu także w innych miejscach. Ponadto, gdy Użytkownik korzysta z usług, nasze serwery prowadzą dziennik aktywności przypisany do danego Użytkownika. W dzienniku gromadzone są pewne informacje dostępowe i informacje o ruchu, w tym: źródłowy adres IP, godzina dostępu, data dostępu, odwiedzone strony, używany język, raporty o awariach oprogramowania oraz rodzaj używanej przeglądarki. Informacje te są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia ich wysokiej jakości. Nie zbieramy w serwisie żadnych Danych osobowych Użytkownika bez jego wiedzy.

3. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Możemy automatycznie zbierać określone dane opisane powyżej i odbierać Dane osobowe podane przez samego Użytkownika za pośrednictwem naszego serwisu, innych metod komunikacji i kontaktów z nami. Możemy również pozyskiwać Dane osobowe od dostawców oraz usługodawców internetowych, a także z list klientów legalnie nabytych od dostawców zewnętrznych. Ponadto możemy skorzystać z usług dostawców zewnętrznych w celu zapewnienia wsparcia technicznego, przetwarzania transakcji online i prowadzenia konta Użytkownika. Będziemy mieć dostęp do wszystkich informacji, które Użytkownik udostępnia tym dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym serwisom e-commerce, a uzyskane Dane osobowe będziemy wykorzystywać w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Informacje te mogą być ujawniane osobom trzecim spoza Grupy wyłącznie w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności. Podejmujemy niezbędne kroki, aby nasza współpraca z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami nie narażała prywatności Użytkownika. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy się Danymi osobowymi w celach komercyjnych z podmiotami zewnętrznymi poza niezbędnym wymogiem weryfikacji karty debetowej przy wpłacaniu lub wypłacaniu środków, agencjami kredytowymi, jeśli Użytkownik chce otworzyć u nas rachunek kredytowy, oraz agencjami zajmującymi się zapobieganiem nadużyciom finansowym.

4. WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Z Danych osobowych uzyskanych od Użytkownika korzystamy w celu świadczenia naszych usług, zapewnienia obsługi klienta, niezbędnej weryfikacji zabezpieczeń i tożsamości, przetwarzania transakcji online, umożliwienia Użytkownikowi korzystania z promocji oferowanych przez podmioty zewnętrzne, spełniania określonych wymagań biznesowych i w innych celach związanych z prowadzeniem naszych usług. Z Danych osobowych Użytkownika możemy także korzystać w celu przesyłania ofert promocyjnych i informacji pozwalających lepiej zaprezentować naszą szeroką gamę produktów i usług oraz udoskonalić obsługę klienta. Od czasu do czasu możemy poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji za pośrednictwem ankiet lub w ramach organizowanych konkursów. Udział w tych ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolny, w związku z czym Użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce nam podać te dane. Uzyskiwane tą drogą informacje mogą obejmować dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu) oraz dane demograficzne (takie jak kod pocztowy lub wiek). Przyjmując jakąkolwiek nagrodę lub wygraną w organizowanym przez nas konkursie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile nie zabrania tego prawo. O ile Użytkownik nie zdecydował, że nie chce otrzymywać informacji promocyjnych, możemy również korzystać z jego Danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w celu przekazywania informacji dotyczących naszych produktów, usług i promocji, w tym usług hazardowych (takich jak poker online, kasyno, zakłady sportowe, tryktrak i bingo) oraz starannie wyselekcjonowanych przez nas produktów i usług innych firm. Jeśli Użytkownik jednoznacznie wyrazi na to zgodę, możemy udostępnić jego dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz stan konta, wybranym partnerom i podmiotom stowarzyszonym, które będą mogły dzięki temu zaoferować Użytkownikowi swoje usługi marketingowe. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał otrzymywać tego typu informacji, może w dowolnej chwili z nich zrezygnować.

5. SYTUACJE, W KTÓRYCH DOPUSZCZALNE JEST UJAWNIANIE INFORMACJI

Możemy ujawnić Dane osobowe Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub kiedy w dobrej wierze uważamy, że takie działanie jest niezbędne w celu: (1) spełnienia wymogów postępowania sądowego wszczętego wobec naszej Spółki, naszej witryny lub usługi albo gdy znajdziemy się sytuacji nakładającej na nas podobny obowiązek prawny; (2) ochrony i obrony naszych praw lub własności; (3) działania na rzecz ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników naszych usług lub ogółu społeczeństwa. Jeśli według naszego wyłącznego uznania dojdziemy do wniosku, że Użytkownik w jakikolwiek sposób oszukał lub usiłował oszukać nas, Grupę lub dowolnego innego użytkownika naszych usług (w tym między innymi dopuszczając się manipulacji podczas gry lub oszustwa związanego z płatnościami) albo jeśli podejrzewamy Użytkownika o dokonanie nielegalnej płatności (w tym między innymi z wykorzystaniem skradzionych kart kredytowych) lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność (w tym próby dokonania obciążenia zwrotnego lub innego odwrócenia płatności) lub zakazane transakcje (w tym pranie pieniędzy), zastrzegamy sobie prawo do udostępniania tych informacji (wraz z tożsamością Użytkownika) innym serwisom oferującym gry hazardowe online, bankom, firmom obsługującym karty kredytowe oraz odpowiednim agencjom.

7. PLIKI COOKIE

7.1. Kiedy Użytkownik przegląda naszą witrynę, serwisy mobilne lub korzysta z aplikacji mobilnych,

możemy przechowywać pewne informacje na jego komputerze, laptopie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym. Korzystamy z plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu Użytkownika, kiedy odwiedza on pewne strony internetowe, które rejestrują jego preferencje. Używamy też lokalnych obiektów udostępnionych (LSO) zwanych również plikami „flash cookie”. Są one podobne do plików cookie w przeglądarce. Umożliwiają nam one zapamiętanie informacji o wizytach Użytkownika na naszych stronach, ale nie mają możliwości użycia ani uzyskania dostępu do innych informacji na komputerze. Nie używamy plików „flash cookie” do zapisywania ani wykorzystania informacji umożliwiających bezpośrednio zidentyfikowanie Użytkownika, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Z plików tych korzystamy wyłącznie w naszych własnych serwisach i w żadnych innych. Używamy plików cookie i flash cookie, aby śledzić korzystanie z naszych serwisów. Możemy również używać własnych plików cookie i plików cookie firm zewnętrznych do monitorowania ruchu na stronie, poprawy jakości usług i ułatwienia korzystania z nich bądź dostosowania ich do Użytkownika. Używamy plików flash cookie oraz plików cookie firm zewnętrznych, aby móc wyświetlać Użytkownikowi reklamy, które są dopasowane do jego zainteresowań na podstawie sposobu korzystania z naszych stron.

7.2. Lista głównych plików cookie serwisu InterTrader

Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie, z których możemy korzystać, a także celów, dla których ich używamy, można znaleźć w poniższej tabeli:

Bezwzględnie konieczne

Własne pliki cookie

Cookie
Name Purpose Type
Geographic location
CCID
This cookie records the country you are visiting from based on your IP address. It is used for geographic specific content and allows webpages to present content specific to your location.
Persistent (30 days)
Returning user
RetUser
This cookie is used to recognise and store if you are visiting our Site (including all language versions) for the first time.
Persistent (30 days)
Returning user language
DomRetUser
This cookie is used to recognise and store if you are visiting our Site for the first time and to store the language version of our Site selected by you.
Persistent (30 days)
Fonts
sifrFetch
This cookie is used to improve your browsing experience by improving Site performance. The cookie is set when normal (html) text is replaced with a ‘fancy’ representation. Prevents the font replacement script from checking if ‘fancy’ fonts are already in place which could slow down your browser.
Persistent (30 days)
Referrer
ITWMID, WMID
Webmaster ID – This cookie shows us how you found our Site and which website you came from. This helps us know which of our online marketing channels is most effective. They allow us to reward some external websites and affiliates for directing you to us.
Session
Identity traffic with tracking codes
SITE_PARAMS
This cookie stores all arguments and their values passed in the query string of the url (after question mark)
Persistent (1800 days)
Referrers
TDPEH
TDUID VALUE
These cookies are used in conjunction with the WMID cookie to determine the source of website traffic.
Persistent (30 days)

Fuctionality Cookies

LiveChat
Pid
LivePersonID
HumanClickKEY
HumanClickCHATKEY
HUmanClickACTIVE
HumanClickSiteContai
erlD_22070814
LivePerson LiveChat service uses cookies to enhance the user experience by recognising a user’s return visit. The cookies are being set in .liveperson.com domain.

Policy
http://www.liveprson.com/policies/privacy
Session
Video Download
BC_BANDWITCH
BC_BANDWITCH – BrightCode Video Cloud service cookie detects initial bandwidth capability for progressive download deliveries. BrightCode sets also additional cookies in .tubemogul.com domain.

Policy
http://support.brightcove.com/en/docs/video-cloud-player-cookies
Session

Performance Cookies

Google
Analytics
_umta
_umtb
_umtc
_umtz
_umtv
Google Analytics is a web analytcis service which sets a cookie in order to evaluate your use of our Sites.

Google analytics cookies are used by FVimeo Player, YouTube Player, Twitter, facebook, LiveChat, Add2 Any social widget

Policies/How to reject or delete these cookies
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.twitter.com/privacy
http://vimeo.com/privacy
Persistent
30 minutes
30 minutes
6 months
Persistent
Video downloads
_tmid
BrightCove Video Cloud service cookie identifies unique viewers and new viewers.Policy


http://support.brightcove.com/en/docs/video-cloud-player-cookies
Persistent
(1 year)

Targeting or advertising cookies
3rd Party

*Media6Degrees
*Media6Degress
m6d’s technology uses “network” data to help us deliver relevant online advertisements. “network neighbors” are generally two or more people that visit the same website pages while surfing the Internet

m6d is a member of the Network Advertising Initiative (NAI) and is in compliance with the NAI’s Self-Regulatory Principles.

Policy
http://m6d.com/info/privacy-policy/
http://m6d.com/info/consumer-assistance/
Persistent (180 days)
*Adform
*Adform
Adform’s technology is used to create and deliver online marketing campaigns. Adform supports strict onlince privacy and security standards and has implemented several techniques to monitor advertising material for potentially unsafe content and unlawful privacy breaches.

Policy
http://www.adform.com/site/privacy-policy/
Persistent (60 days)

7.3. Kiedy używamy plików cookie?

1. 1. 7.3.1. Podczas procesu rejestracji

2. Te pliki cookie zawierają informacje zebrane podczas rejestracji i umożliwiają nam rozpoznać Użytkownika jako klienta, by zapewnić mu wymagane usługi. Możemy również korzystać z tych danych, aby lepiej zrozumieć zainteresowania Użytkownika podczas korzystania z serwisu online oraz do poprawy komfortu użytkowania naszych platform.

3. 7.3.2. Na naszej stronie

4. W przypadku osób odwiedzających naszą stronę internetową wykorzystujemy pliki cookie do zbierania informacji. Nasze serwery korzystają z dwóch rodzajów cookie:

5. Cookie „sesyjne”: Tego typu pliki cookie są tworzone na komputerze Użytkownika tylko na czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie przyspieszają poruszanie się po naszej stronie, a w przypadku zarejestrowanych klientów pozwalają nam wyświetlać Użytkownikowi informacje, które są lepiej dostosowane do odbiorcy. Taki plik cookie wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

6. „Trwałe” pliki cookie: Ten typ plików cookie pozostanie na komputerze Użytkownika przez okres określony indywidualnie dla każdego pliku. Do tej kategorii należą również pliki „flash cookie”.

7. „Analityczne” pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć odwiedzających, a także dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po stronie. To pomaga nam poprawić sposób działania naszych witryn.

7.4. Pliki cookie pozwalają nam:

• Lepiej zrozumieć preferencje Użytkownika i przedstawiać mu lepiej dopasowane oferty promocyjne.

• Odróżnić Użytkownika od innych użytkowników naszych stron, co pozwala nam zapewnić większy komfort podczas przeglądania naszych stron, a także udoskonalać nasze strony.

• Ustalić preferencje Użytkownika na potrzeby dostosowywania treści lub funkcjonalności serwisu.

• Potwierdzić, że Użytkownik jest zarejestrowanym klientem i zapisać jego dane logowania potrzebne do uzyskania dostępu do niektórych usług w witrynie.

• Wyświetlać Użytkownikowi reklamy, które są dopasowane do jego zainteresowań określonych na podstawie sposobu korzystania z naszych stron.

• Zbierać dane statystyczne na temat korzystania z naszych usług.

• Możemy również używać plików cookie i obrazów jednopikselowych (beacon), aby zapewnić prawidłowe działanie naszych narzędzi pocztowych.

7.5. Jak mogę odmówić lub zrezygnować z zapisywania plików cookie?

7.5.1. Cookie HTML

Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale Użytkownik zazwyczaj może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Z okna Pomoc znajdującej się na pasku menu większości przeglądarek można dowiedzieć się, jak wyłączyć w przeglądarce zapisywanie nowych plików cookie, jak ustawić przeglądarkę, by informowała Użytkownika, kiedy otrzymuje nowy plik cookie, i jak całkowicie wyłączyć pliki cookie.

7.5.2. Flash Cookie

Ustawienia programu Flash Player można zmienić w celu wyłączenia plików flash cookie. Menedżer ustawień programu Flash Player pozwala zarządzać preferencjami. Aby zablokować pliki flash cookie pochodzące od wszystkich dostawców zewnętrznych należy przejść do panelu „Globalne ustawienia przechowywania” w menedżerze ustawień i odznaczyć pole wyboru „Zezwalaj zawartości Flash innej firmy na przechowywanie danych na komputerze”, a następnie zamknąć Menedżera ustawień. Ewentualnie można też dostosować ustawienia dla poszczególnych stron internetowych za pośrednictwem panelu „Ustawienia przechowywania dotyczące witryn internetowych”, który również znajduje się w Menedżerze ustawień.

Jeśli Użytkownik korzysta ze starszej wersji programu Flash Player lub starszej przeglądarki internetowej, Menedżer ustawień może być niedostępny. Zalecamy zaktualizowanie programu Flash Player i przeglądarki do najnowszej dostępnej wersji.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji na naszych stronach.

Użytkownik może też odwiedzić stronę pod adresem http://www.aboutcookies.org/ w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie. Należy pamiętać, że usuwając nasze pliki cookie lub wyłączając zapisywanie plików cookie w przyszłości, Użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do pewnych obszarów lub funkcji na naszych stronach.

8. ZGODA NA KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTAWCÓW USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Aby korzystać z naszych usług transakcyjnych, Użytkownik musi mieć możliwość przesyłania nam i odbierania od nas środków pieniężnych. W celu przetwarzania takich transakcji finansowych możemy korzystać z mechanizmów przetwarzania płatności elektronicznych innych firm i/lub usług instytucji finansowych (dostawców usług elektronicznych). Akceptując niniejsze zasady Polityki prywatności, Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na udostępnianie dostawcom usług elektronicznych swoich Danych osobowych niezbędnych do przetwarzania transakcji, w tym, jeśli to konieczne, na przesyłanie tych informacji poza granice swojego kraju. Podejmujemy niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, że Nasze umowy z dostawcami usług elektronicznych chronią prywatność Użytkownika.

9. ZGODA NA DOKONYWANIE KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie przeglądów zabezpieczeń w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika, jego wieku i podanych przez niego danych rejestracyjnych oraz sprawdzenia, czy sposób korzystania przez niego z Usług oraz jego transakcje finansowe są zgodne z nałożonymi na nas przez regulatora zasadami KYC (Poznaj swojego klienta) i obowiązującym prawem. Akceptując naszą Umowę z Klientem, Użytkownik upoważnia nas oraz nasz personel, przedstawicieli i dostawców do wykorzystania swoich Danych osobowych oraz do ujawniania ich innym podmiotom w celu sprawdzenia poprawności informacji podanych nam przez Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z usług, w tym, jeśli to konieczne, na przesyłanie tych informacji poza granice swojego kraju. Przeglądy zabezpieczeń mogą obejmować między innymi zamówienie raportu kredytowego i/lub inny sposób weryfikacji podanych informacji z wykorzystaniem baz danych innych firm. Ponadto, aby ułatwić przeprowadzanie przeglądów zabezpieczeń, Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie na naszą prośbę takich informacji lub dokumentacji.

10. ZABEZPIECZENIA

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i metody potrzebne do ich zabezpieczenia. Wszystkie Informacje osobiste otrzymane bezpośrednio od Użytkownika przechowujemy w chronionej hasłem bazie danych umieszczonej w naszej bezpiecznej sieci za aktywnym, najnowocześniejszym oprogramowaniem zapory. Nasze usługi obsługują 128-bitowe szyfrowanie SSL w wersji 3. Podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie, że również nasze jednostki zależne, przedstawiciele, partnerzy i dostawcy stosują odpowiednie poziomy zabezpieczeń.

11. OCHRONA DZIECI

Usługi nie są przeznaczone ani kierowane do osób poniżej 18. roku życia (lub poniżej wieku pełnoletności obowiązującego w danej jurysdykcji). Każda osoba, która podaje nam swoje dane na dowolnej stronie serwisu, oświadcza tym samym, że ma ukończone 18 lat (lub jest w wieku pełnoletniości w danej jurysdykcji). Prowadzona przez nas polityka przewiduje ujawnianie prób korzystania z naszych usług przez osoby niepełnoletnie, co może obejmować konieczność uzyskiwania dostępu do Danych osobowych Użytkownika i weryfikowanie ich. Jeśli stwierdzimy, że osoba niepełnoletnia próbowała przesłać lub przesłała dane osobowe za pośrednictwem naszego serwisu, nie przyjmiemy ich i podejmiemy kroki, aby je usunąć z naszej bazy danych.

12. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Serwis oferujemy w aktualnej postaci i w miarę dostępności, bez żadnego rodzaju gwarancji. Nie odpowiadamy za zdarzenia pozostające poza naszą bezpośrednią kontrolą. Ze względu na złożoność i stale zmieniający się charakter naszej technologii i branży nie możemy zagwarantować ani nie zapewniamy, że działania związane z ochroną prywatności Danych osobowych będą wolne od błędów, i nie będziemy odpowiadać za żadne pośrednie, przypadkowe, wynikowe ani karne szkody związane z wykorzystaniem lub ujawnieniem Danych osobowych.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.