Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Zrzeczenie się odpowiedzialności


  Informacje zamieszczone na tej stronie stanowią ogólne wskazówki dotyczące oferowanych przez nas produktów. Chociaż spółka InterTrader Ltd dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności treści tej strony, nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności. Należy pamiętać, że treści naszego serwisu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego względu nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do poprawności materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

  Spółka InterTrader (i/lub spółki stowarzyszone) nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie bezpośrednio bądź pośrednio wynikające z wykorzystania informacji na naszej stronie internetowej, a wszelka odpowiedzialność tego rodzaju zostaje niniejszym wyraźnie wykluczona.

  Informacje zawarte na tej stronie nie dotyczą żadnego konkretnego kraju. Z tego względu nie są one przeznaczone do rozpowszechniania w kraju, w którym rozpowszechnianie lub wykorzystanie ich byłoby sprzeczne z prawem lokalnym lub wymogami regulacyjnymi.

  Dostęp do usług spółki InterTrader Ltd za pośrednictwem tej witryny zależy od ukończenia procesu zakładania konta i spełnienia związanych z tym wymagań. Podczas tego procesu przedstawiamy zarówno korzyści, jak i ryzyko związane z naszymi usługami. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się w pełni z naszymi produktami, a jeśli będzie to konieczne, przed złożeniem wniosku o otwarcie konta zasięgnąć niezależnej porady..

  Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie swojego numeru konta i hasła w tajemnicy. Z tego względu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie dyspozycje przekazywane przez niego lub w jego imieniu za pośrednictwem naszej strony są jego odpowiedzialnością i dokonywane na własne ryzyko.

  Znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej zawarte w tej witrynie należą do spółki InterTrader Ltd. Informacji z tej strony nie wolno powielać, dostosowywać ani przesyłać osobom trzecim, jak również rozpowszechniać za pośrednictwem jakichkolwiek mediów bez pisemnej zgody spółki InterTrader Ltd.

  Nasza witryna może sporadycznie zawierać materiały lub linki dostarczone przez podmioty zewnętrzne. Te materiały i linki udostępniane są tylko w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią tych materiałów ani w żaden sposób ich nie zatwierdzamy. Wszelkie analizy, opinie, komentarze lub wyniki badań są podawane na naszej stronie wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W żadnym wypadku nie stanowią oferty, rekomendacji ani zachęty do kupna czy sprzedaży. Użytkownik powinien zawsze zasięgnąć niezależnej porady, by dowiedzieć się, czy korzystanie z naszych produktów jest dla niego odpowiednie, a także w pełni poznać wszystkie związane z tym rodzaje ryzyka.
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.