Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Uczciwe traktowanie klientów (TCF)


  Zasada uczciwego traktowania klientów (strategia „TCF”) ma podstawowe znaczenie dla realizacji naszych zasad regulacyjnych i ma zagwarantować uczciwą realizację transakcji na wydajnie i skutecznie funkcjonującym rynku. Spółka InterTrader Ltd przyjęła te ideę jako element swoich najlepszych praktyk. Korzysta z niej także w ramach dążenia do zapewnienia najwyższego poziomu ciągłości działania

  Strategia TCF spółki InterTrader Ltd koncentruje się na sześciu elementach wyników klienta. Elementy te obowiązują wszystkie zarejestrowane firmy inwestycyjne. Poniższa strategia została wprowadzona jako element kultury korporacyjnej i procedur spółki InterTrader Ltd, dzięki czemu jesteśmy w stanie udokumentować, że nasi klienci mogą:

  Oczekiwać, że InterTrader Ltd będzie traktować ich uczciwie;

  Oczekiwać, że InterTrader Ltd kieruje się strategią TCF jako kluczowym elementem swojej kultury korporacyjnej;

  Oczekiwać jasnej i precyzyjnej dokumentacji oraz informacji od spółki InterTrader Ltd;

  Oczekiwać, że usługi świadczone przez spółkę InterTrader Ltd będą uczciwe i profesjonalne;

  Oczekiwać, że InterTrader Ltd będzie szybko reagować na wszelkie reklamacje i zapytania klientów oraz rozpatrywać je uczciwie.

  Będziemy nieustannie weryfikować nasze zasady TCF, abyśmy zawsze byli w stanie przestrzegać powyższych wytycznych.

  W ocenie spółki InterTrader Ltd stosowanie zasad TCF najlepiej rozpocząć od punktu kontaktu z klientem, dlatego nasze Biuro Obsługi Klienta uzyskało specjalne uprawnienia jako centrum interakcji i wdrażania zasad TCF, a w ślad za nim mają pójść pozostałe jednostki organizacyjne spółki. Wprowadziliśmy procedury, których celem jest uzyskanie jak najszerszego zakresu informacji zarządczych na temat kwestii istotnych z perspektywy TCF, które są następnie przekazywane kierownikom odpowiedniej jednostki organizacyjnej. Informacje te są następnie analizowane w celu ustalenia trendów i znalezienia rozwiązań, które doprowadzą do wzrostu ogólnej satysfakcji klientów. Spółka InterTrader Limited dąży do zapewnienia swoim klientom możliwie najlepszego doświadczenia związanego z inwestowaniem i chętnie pozna wszelkie uwagi Użytkowników, które mogą jej w tym pomóc.
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.