Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Instrukcja użytkownika


Wprowadzenie

platformpositions

Logowanie

Logowanie na platformę webową następuje bezpośrednio z naszej strony internetowej. Kliknij Zaloguj w prawym górnym rogu strony, po czym wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Aby korzystać z platformy webowej, potrzebujesz rzeczywistego (Live) lub demonstracyjnego (Demo) konta w InterTrader:

Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z platformy MT4 do pobrania na komputer, musisz założyć konto MT4:

W razie problemów z dostępem do platformy webowej lub korzystaniem z niej skontaktuj się z nami na czacie na żywo, support@www.intertrader.com lub zadzwoń pod numer +44 203 364 5189.

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego

Aby zlecić transakcję na platformie webowej, musisz dysponować odpowiednimi środkami na koncie w związku z wymogiem depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający to niewielki odsetek wartości pozycji, który ma pokryć ewentualne straty.

(Aby wpłacić środki na konto, kliknij Wpłać [Deposit] na pasku wyników lub użyj menu Moje Konto [My Account] i wpłać środki kartą debetową lub kredytową. Środki możesz wpłacić także telefonicznie pod numerem +44 203 364 5189).

Depozyt zabezpieczający obliczamy na podstawie stawki depozytu, której wysokość zależy od rynku. Stawki depozytów dla poszczególnych rynków znajdują się w Tabelach informacji rynkowych..

Depozyt zabezpieczający stanowi ułamek całkowitej wartości pozycji. Jeśli chciałbyś kupić na przykład akcje UK 100 rolowane codziennie (stawka depozytu = 0,5%) za 1 GBP za punkt, a Twoja pozycja otwarcia wynosi 7 200 pkt., wymóg depozytu zabezpieczającego to 0,5% x (1 GBP x 7 200) = 36 GBP. Aby otworzyć tę pozycję, potrzebowałbyś 36 GBP wolnych środków na koncie.

Możesz obniżyć wymagany poziom depozytu, przypisując do swojej pozycji zlecenie stop-loss, które pozwoli ograniczyć ryzyko. Jeśli do pozycji przypisałeś zlecenie stop-loss, wartość depozytu wynosi 50% standardowego wymogu plus ryzyko od punktu pomnożone przez odległość SL.

W tym przypadku jeśli ustawisz poziom stop 10 punktów poniżej ceny otwarcia, wymóg depozytu zabezpieczającego wyniesie (50% x 36 GBP) + (1 GBP x 10) = 18 GBP + 10 GBP = 28 GBP. Stop obniżył więc wymóg z 36 do 28 GBP.

(Uwaga: Dotyczy tylko platformy webowej. Na platformie MT4 nie możesz użyć poziomu stop do obniżenia wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego).

Zawsze będziesz wiedział, jakiej kwoty potrzebujesz do otwarcia nowej pozycji, ponieważ wymagany poziom depozytu zabezpieczającego wyświetli się u dołu okienka transakcji po wpisaniu wielkości transakcji i danych dotyczących ewentualnego zlecenia stop-loss.

Pierwsze transakcje

Okienko transakcji

Aby znaleźć pożądany rynek, skorzystaj z rozwijanego menu Rynki (Markets) lub pola wyszukiwania rynków (Market Search Box). Następnie kliknij przycisk Transakcja (Trade) lub dwukrotnie kliknij notowania rynku, aby otworzyć okienko transakcji.

The buy and sell prices will continue to update in the trading ticket while you enter your trade size. You can also assign stop-loss and limit orders to your position. Notice how your margin requirement (the ‘funds required’) updates as you change these details.

Kiedy będziesz gotowy, po prostu kliknij KUP (BUY) lub SPRZEDAJ (SELL). Na ekranie powinno wyświetlić się potwierdzenie, a Twoja pozycja pojawi się w panelu dolnym w polu Pozycje otwarte (Open Positions). Ponadto otrzymasz wiadomość e-mail.

Jeśli nie jesteś pewien, czy transakcja została poprawnie zrealizowana, zadzwoń pod numer +44 203 364 5189.

Egzekucja transakcji jednym kliknięciem

Okno transakcji realizowanych jednym kliknięciem możesz otworzyć, przełączając widok okna cen. Na karcie są domyślnie wpisane wielkości transakcji – wystarczy kliknąć KUP lub SPRZEDAJ, aby złożyć zlecenie po aktualnej cenie.

Oczywiście przed kliknięciem KUP lub SPRZEDAJ można także dostosować wielkość transakcji lub przypisać zlecenie SL lub zlecenie z limitem ceny.

Zamknięcie pozycji

W dolnym oknie kliknij Zamknij (Close) na wybranej otwartej pozycji, aby wywołać okienko zamknięcia transakcji. Transakcja niezbędna do zamknięcia pozycji zostanie wpisana automatycznie. Na przykład w przypadku pozycji długiej po cenie 5 GBP za punkt na karcie zamknięcia transakcji zostanie automatycznie wpisana transakcja sprzedaży po cenie 5 GBP za punkt. Aby zamknąć transakcję, po prostu kliknij odpowiedni przycisk (KUP lub SPRZEDAJ).

Możesz również zamknąć otwartą pozycję, otwierając nową transakcję na danym rynku w odwrotnym kierunku. w zależności od rozmiaru nowej transakcji możesz:

Zlecenia

Zlecenia stop-loss

Zlecenie stop-loss (lub stop; SL) to dyspozycja zamknięcia pozycji po określonej cenie, często mniej korzystnej od ceny otwarcia, która ma na celu zabezpieczyć inwestora przed dalszymi stratami.

Możesz przypisać stop do pozycji w chwili jej otwarcia, ustawiając odległość SL w okienku transakcji, lub przypisać stop do istniejącej pozycji, klikając Zmień (Amend) obok otwartej pozycji i ustawiając odległość SL. W ten sam sposób możesz zmieniać odległość SL w złożonym zleceniu stop.

Po osiągnięciu ustalonego progu cenowego Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Pamiętaj jednak, że zlecenia stop nie są gwarantowane i mogą być podatne na zjawiska tzw. poślizgu cenowego (pozytywnego lub negatywnego) i luki cenowej w okresie niestabilności na rynku.

Możesz ustawić SL w odległości nawet jednego punktu poza spreadem rynkowym. Na przykład gdy spread wynosi 1 punkt, możesz ustawić SL w odległości 2 punktów od poziomu otwarcia. (Wyżej dowiesz się, jak wartość stop w określonej odległości może obniżyć poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego).

Możesz anulować stop przypisany do otwartej pozycji w dowolnym momencie, o ile masz wystarczające środki na pokrycie wyższej kwoty depozytu zabezpieczającego. w momencie zamknięcia otwartej pozycji wszystkie zlecenia stop przypisane do tej pozycji zostaną automatycznie wycofane.

Zlecenia trailing stop

Trailing stop (stop kroczący) to szczególny rodzaj zlecenia stop-loss, które automatycznie podąża za ceną rynkową, pozwalając zachować zyski na dochodowych pozycjach. Przy otwieraniu pozycji ustaw odległość stopu i zaznacz pole na karcie transakcji, aby zmienić typ zlecenia stop-loss na trailing stop.

Ponadto musisz ustawić poziom stopu kroczącego. Jeżeli cena zmieni się o wskazaną przez Ciebie wartość na Twoją korzyść, stop przesunie się o tę samą wartość. Na przykład w przypadku, gdy kupujesz po kursie 6 000 pkt i ustawiłeś stop na poziomie 5 900 pkt, a zlecenie trailing stop na poziomie 20 pkt, stop zostanie przesunięty do poziomu 5 920 pkt, jeśli kurs wzrośnie do 6 020 pkt.

Zlecenie jest aktywne do momentu osiągnięcia określonego progu stopu, zamknięcia pozycji lub anulowania stopu. w powyższym przykładzie jeśli cena wzrośnie później do 6 040 pkt, stop zostanie przesunięty do poziomu 5 940, jeśli wzrośnie do 6 060 pkt, stop przesunie się do poziomu 5 960 pkt i tak dalej

W momencie przesunięcia stopu zobaczysz nowy poziom stopu obok Twojej otwartej pozycji w dolnym oknie. Możesz również zmienić rodzaj zlecenia stop ze standardowego na trailing stop (lub na odwrót), klikając Zmień (Amend) obok otwartej pozycji.

Zlecenia z limitem ceny

Zlecenie z limitem ceny to dyspozycja zamknięcia pozycji po określonej cenie, korzystniejszej od ceny otwarcia, która ma na celu realizację zysku przy cenie docelowej ustalonej przez użytkownika.

Możesz ustawić, edytować i anulować zlecenie z limitem ceny w taki sam sposób jak zlecenie stop-loss, chociaż w przeciwieństwie do zleceń stop nie wpływa ono na wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego.

W momencie zamknięcia otwartej pozycji wszystkie zlecenia z limitem ceny przypisane do tej pozycji anulowane automatycznie.

Zlecenia otwarcia

Zlecenie otwarcia, określane także jako „nowe zlecenie”, to dyspozycja otwarcia nowej transakcji w chwili osiągnięcia określonego progu cenowego. w ten sposób możesz ustawić cenę otwarcia pozycji bez konieczności ciągłego monitorowania rynków.

Aby utworzyć zlecenie otwarcia, kliknij przycisk Zlecenie (Order) obok danego rynku lub wybierz zakładkę Zlecenie otwarcia (Order to Open) na karcie transakcji.

Następnie ustaw cenę docelową, wielkość transakcji i rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż). Możesz także określić, czy zlecenie ma pozostać aktywne do końca dnia, do określonej daty i godziny lub do odwołania.

Aby edytować lub anulować zlecenia otwarcia, wybierz odpowiednią zakładkę w dolnym oknie. Możesz także przypisać zlecenia stop lub z limitem ceny do każdej nowej pozycji przy zleceniu otwarcia. Są to tak zwane „zlecenia warunkowe”.

Oczywiście każda nowa pozycja przy zleceniu otwarcia wymaga depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie masz na koncie wystarczających środków na pokrycie depozytu w chwili uruchomienia zlecenia, zostanie ono anulowane.

Zintegrowane narzędzia transakcyjne

Dopasowane analizy

Aby wywołać dopasowany panel analityczny, kliknij ikonę analiz obok wybranego rynku. w ten sposób zaoszczędzisz czas, gromadząc wszystkie analizy i pomysły inwestycyjne dla danego rynku w jednym miejscu. Ceny kupna i sprzedaży dla rynków są stale aktualizowane w panelu analiz, z którego możesz nawet bezpośrednio zlecić transakcję.

Kliknij Sygnały (Signals) w panelu narzędzi, aby uzyskać dostęp do najnowszych sygnałów inwestycyjnych. Trading Central generuje każdego dnia sesyjnego przynajmniej pięć nowych sygnałów dla całego szeregu popularnych rynków.

Możesz filtrować informacje według par walutowych, indeksów czy towarów lub szukać według instrumentu, aby znaleźć sygnały dla ulubionych rynków. Ponadto możesz się zarejestrować, aby regularnie otrzymywać sygnały dla ulubionych rynków na skrzynkę mailową.

Zestawienia, które pojawiają się wraz z sygnałami, pochodzą od dostawców analiz określonych za każdym razem i mogą być dostępne na ich stronach internetowych. Sygnały inwestycyjne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Ich dostawcą jest podmiot zewnętrzny, firma Trading Central, która działa całkowicie niezależnie od InterTrader.

Pattern analysis

Pakiet zaawansowany oferuje znakomite narzędzia do pracy z wykresami, automatyczną analizę trendów, testowanie strategii, powiadomienia i wskaźniki indywidualne, a także możliwość zindywidualizowania pakietu.

Wybierz dowolny wskaźnik, aby dowiedzieć się, w jaki sposób jest obliczany i jak jest zazwyczaj interpretowany. Następnie wybierz własne parametry dla danego wskaźnika.

Możesz zmieniać kolory, style i siatki wykresów oraz modyfikować domyślne wskaźniki lub tworzyć własne.

Wykresy (podstawowe i zaawansowane)

Kliknij ikonę wykresów obok wybranego rynku, aby wyświetlić podstawowy wykres dla tego rynku w panelu wykresów. Możesz także kliknąć ikonę wykresów zaawansowanych, aby otworzyć wykres zaawansowany w nowym oknie. Wykresy przygotowuje czołowy przedstawiciel branży, firma IT-Finance.

Pakiet zaawansowany oferuje znakomite narzędzia do pracy z wykresami, automatyczną analizę trendów, testowanie strategii, powiadomienia i wskaźniki indywidualne, a także możliwość zindywidualizowania pakietu.

Wybierz dowolny wskaźnik, aby dowiedzieć się, w jaki sposób jest obliczany i jak jest zazwyczaj interpretowany. Następnie wybierz własne parametry dla danego wskaźnika.

Możesz zmieniać kolory, style i siatki wykresów oraz modyfikować domyślne wskaźniki lub tworzyć własne.

Prosty język programowania ProBuilder umożliwia tworzenie własnych programów z wykorzystaniem kwotowań cen z oferowanych przez nas rynków. Ponadto specjalny kreator przeprowadzi Cię przez proces definiowania strategii testowej. Wszelkie wprowadzone modyfikacje można zapisać, podobnie jak indywidualne ustawienia i gotowe szablony do analizy w przyszłości.

Więcej informacji znajdziesz w naszych obszernych poradnikach:

Testowanie wsteczne

Wszechstronny moduł ProBacktest w zaawansowanym pakiecie do tworzenia wykresów pozwala określić zasady zarządzania środkami, ustawić dowolną kombinację warunków uruchomienia zlecenia przy pomocy wskaźników analizy technicznej ustawionych domyślnie lub wygenerowanych przez użytkownika, a następnie przeprowadzić pełną symulację przebiegu transakcji na podstawie naszych danych historycznych dla danego rynku.

Otrzymasz pełny raport statystyczny na temat efektów Twojej strategii inwestycyjnej, z zestawieniem zwrotu z kapitału początkowego, liczby i częstotliwości transakcji oraz szczegółowe listy zleceń i transakcji, które zrealizowałbyś w okresie testowym. Ponadto będziesz widział krzywą kapitału pokazującą ewolucję kapitału początkowego od początku symulacji i histogram pozycji otwartych w okresie testowym.

Po przeprowadzeniu symulacji możesz z łatwością dostosować swoje zmienne i zoptymalizować strategię na podstawie danych historycznych, wykonując kolejne testy dowolną liczbę razy.

Więcej informacji znajdziesz w naszym obszernym poradniku:

Obserwowane

Obserwowane (watchlisty) to zindywidualizowany portfel, na który składają się listy Twoich ulubionych rynków. Możesz tworzyć dowolną liczbę różnych list obserwowanych na platformie webowej. Możesz na przykład prowadzić oddzielne listy obserwowanych ulubionych akcji brytyjskich, par walutowych i metali szlachetnych czy celów długoterminowych. Wybór należy do Ciebie.

Aby utworzyć nową listę obserwowanych, kliknij Utwórz listę (Create Watchlist) w oknie cen i wpisz jej nazwę. Aby dodać rynek do nowej listy, wybierz rynek w oknie cen i kliknij Dodaj do listy (Add to Watchlist) w górnej części okna, po czym wybierz nazwę listy.

Możesz także użyć menu rozwijanego obok wybranego rynku (ikona podwójnej strzałki), aby dodać rynek do listy lub go z niej usunąć.

Inne analizy i informacje

Z poziomu panelu narzędzi możesz uzyskać dostęp do wiadomości rynkowych podawanych na żywo w serwisie Live Squawk, pełnego kalendarza ekonomicznego z zaznaczonymi terminami najważniejszych komunikatów rynkowych, analiz technicznych z Trading Central i automatycznej analizy z Autochartist.

Zarządzanie kontem

Menu Moje konto

Obszar Moje konto (My Account) w menu znajdującym się w prawym górnym rogu platformy umożliwia zarządzanie środkami na koncie i ustawieniami konta. Możesz wpłacać środki kartą debetową, kredytową lub z konta Skrill, zarejestrować kartę debetową lub kredytową na koncie, wypłacić środki z konta, zmienić hasło oraz zarządzać subskrypcjami kanałów informacyjnych z cenami

accountpanel

Pasek wartości konta

Pasek wartości konta wyświetla się wzdłuż górnej części platformy i wyświetla najważniejsze parametry konta. Pasek pokazuje najważniejsze informacje dotyczące Twojego konta, w tym saldo gotówkowe, bieżące zyski lub straty na otwartych pozycjach, całkowity wymóg depozytu zabezpieczającego na wszystkich otwartych pozycjach oraz całkowitą wartość lub kapitał konta (tj. saldo gotówkowe powiększone lub pomniejszone o bieżące zyski/straty).

Inną ważną wartością są Twoje środki transakcyjne: saldo gotówkowe pomniejszone o całkowity wymóg depozytu zabezpieczającego, czyli całkowite wolne środki, z których możesz w danej chwili pokryć nowe pozycje. To także całkowita kwota, jaką możesz wypłacić z konta bez konieczności zamykania pozycji.

Historia rachunku

W dolnym oknie znajdują się trzy inne zakładki, w których możesz sprawdzić historię konta z różnych okresów.

W zakładce Aktywność na koncie (Account Activity) widoczne są wszystkie transakcje i zlecenia złożone, zmienione, anulowane lub zamknięte w bieżącym dniu sesyjnym. w zakładce Historia rachunku (Statement) widoczne są wpłaty i wypłaty, zrealizowane zyski i poniesione straty oraz wszelkie opłaty z tytułu prowizji z okresu do 90 dni wstecz. w zakładce Historia zleceń (Order History) widoczne są zlecenia złożone, uruchomione lub anulowane w wybranym przedziale czasowym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami na czacie na żywo, pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 203 364 5189.

Automatyczne zamknięcie pozycji

W przypadku gdy bieżąca wartość konta (tj. saldo gotówkowe powiększone lub pomniejszone o bieżące zyski/straty) osiągnie poziom równy wymogowi depozytu zabezpieczającego na wszystkich otwartych pozycjach, wyślemy Ci wiadomość e-mail z wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Gdy bieżąca wartość konta spadnie do poziomu 75% całkowitej wartości depozytu zabezpieczającego, wyślemy kolejne wezwanie. w przypadku, gdy bieżąca wartość konta spadnie do poziomu 50% całkowitej wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego, automatycznie zamkniemy wszystkie otwarte pozycje, aby zapobiec dalszym stratom.

Aby nie dopuścić do przymusowego zamknięcia pozycji, powinieneś zamknąć część otwartych pozycji w celu obniżenia całkowitej wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego lub wpłacić środki na konto w celu zwiększenia jego wartości bieżącej.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.