Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Instrukcja użytkownika MT4 na Androida


Instalacja

Aby zainstalować aplikację MT4, znajdź sklepGoogle Play na telefonie i wyszukaj ‘MetaTrader 4‘ wydany przez ‘MetaQuotes Software Corporation‘.

1-1

Logowanie

Po otwarciu aplikacji MetaTrader 4 wyświetli się okno „Kwotowania”:

2_2

Kliknij przycisk ‘Menu‘ button i wybierz ‘Konta‘ (Accounts). Możesz wybrać opcję ‘Zaloguj na istniejące konto‘ lub ‘Załóż konto demo‘ (Open a demo account).

3-1

Istniejące konto

Aby zalogować się na konto InterTrader, będziesz musiał najpierw wyszukać nasz serwer. Aby zalogować się na konto live, wpisz „InterTraderDirect-Live”.

4-1

W polu logowania wprowadź numer konta, a poniżej hasło, po czym zostaniesz przekierowany do okna Kwotowania, w którym zobaczysz aktualne ceny.

Otwórz konto demo

Aby otworzyć konto demo, wyszukaj nasz serwer demo, wpisując „InterTraderDirect-Demo”. Wprowadź wymagane informacje, po czym naciśnij „Utwórz konto” (Create account). Po ukończeniu rejestracji dane Twojego konta pojawią się na ekranie. Aby ukończyć proces, naciśnij Gotowe (Done), po czym zostaniesz przekierowany do okna Kwotowań (Quotes), w którym zobaczysz aktualne ceny.

5-1

Kwotowania

To jeden z czterech głównych obszarów aplikacji Metatrader 4, który możesz dopasować do swoich preferencji inwestycyjnych:

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat instrumentów, wybierz przycisk „menu”, kliknij ‘Ustawienia‘ i zaznacz pole ‘Tryb zaawansowany‘ (Advanced mode). w trybie zaawansowanym wyświetlane są spready, godziny oraz ceny maksymalne i minimalne.

6-2

To add an instrument, tap ‘Plus‘ i wybierz instrumenty, które chciałbyś dodać do listy aktualnych kwotowań.

7-1

Aby usunąć instrument, kliknij ikonę kosza, wybierz symbole, które chciałbyś usunąć i kliknij przycisk „usuń” (delete), aby potwierdzić.

8-1

Aby zmienić kolejność wyświetlania, naciśnij i przytrzymaj ikonę strzałki z prawej strony instrumentu i przeciągnij ją na wybraną pozycję.

9-1

Po naciśnięciu instrumentu wyświetlą się trzy opcje:

Transakcja

W sekcji Transakcja wyświetlone są informacje dotyczące Twojego konta: Zyski i straty (P&L), Saldo (Balance), Kapitał (Equity), Depozyt zabezpieczający (Margin), Wolne środki (Free margin) oraz Poziom depozytu zabezpieczającego (Margin level), a pod nimi podsumowanie pozycji otwartych w danym momencie.

10-1

Kliknij pozycję, aby wyświetlić więcej informacji: poziomy stop-loss i take-profit, numery kart i prowizje swap.

Otwarcie transakcji

  1. 1. Przejdź do ‘Kwotowań,’, naciśnij wybrany instrument i wybierz Nowe zlecenie 2. Kliknij „menu” w Androidzie i wybierz ‘Nowe zlecenie
  2. 2. Kliknij „menu” w Androidzie i wybierz ‘Nowe zlecenie

Najpierw wybierz typ zlecenia, jakie chcesz zrealizować. Można wybrać jeden z pięciu typów zlecenia:

Następnie wybierz instrument z menu rozwijanego, wprowadź wolumen transakcji i kliknij ‘dalej‘.

11-1

Na końcu możesz skonfigurować dwa następujące parametry:

Po skonfigurowaniu tych pól kliknij „kup” lub „sprzedaj”. Po złożeniu zlecenia otrzymasz potwierdzenie otwarcia pozycji.

12-1

Zamknięcie transakcji

Aby zamknąć otwartą pozycję, przejdź do okna ‘Transakcja’ (Trade). Naciśnij i przytrzymaj wybraną pozycję, aby wyświetlić podmenu, po czym naciśnij ‘Zamknij zlecenie‘ (Close order).

13-1

Jeśli znajdziesz cenę, po której chciałbyś zamknąć transakcję, potwierdź wielkość wolumenu i kliknij ‘dalej’. (Next). Kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana, na ekranie wyświetli się potwierdzenie.

Modyfikacja zlecenia

Aby zmodyfikować zlecenie, przejdź do okna Transakcja.

Wybierz zlecenie, które chcesz zmodyfikować. Kliknij i przytrzymaj je, aby otworzyć podmenu Modyfikacja (Modify) i zmienić zlecenie stop-loss lub take profit.

14-1

Ustaw parametry „Stop Loss” lub „Take Profit”, po czym naciśnij ‘Prawy przycisk’ aby zamknąć klawiaturę, a następnie ‘Modyfikacja’.

15-1

Kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana, otrzymasz powiadomienie.

16-1

Wykresy

Po naciśnięciu ikony Wykres wyświetli się pełnoekranowy wykres. Możesz go edytować za pomocą podrzędnego paska narzędzi:

17-1

Historia

W tym obszarze wyświetlany jest pełny opis zamkniętych transakcji, anulowanych lub zmienionych zleceń oczekujących oraz wpłat i wypłat środków.

Możesz zmienić przedział czasowy, wybierając opcję zegara w prawym górnym rogu.

18-1

Aby przeszukać historię według instrumentu, wpisz nazwę instrumentu w polu wyszukiwania:

19-1

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, możesz skontaktować się z zespołem InterTrader pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 203 364 5189 od 8:00 do 21:15 czasu GMT od poniedziałku do piątku.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.