Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Ustawienia wykresów i wskaźniki


Zarządzanie szablonami

Szablon to określone rozmieszczenie analiz liniowych, wskaźników i innych ustawień układu, które możesz zastosować do dowolnego wykresu.

MT4 oferuje szereg gotowych szablonów, które możesz wybrać, klikając prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu.

managing-templates

Jeśli masz własny plik szablonu (.tpl), możesz zaimportować go poprzez umieszczenie go w folderze Szablony (Templates) na komputerze i wybranie opcji Wczytaj szablon (Load Template) na platformie MT4.

Jeśli chcesz zapisać obecny układ jako szablon, wybierz opcję Zapisz szablon (Save Template).


Wykreślanie obiektów i dodawanie wskaźników

MT4 oferuje ponad 30 obiektów graficznych, które mogą ułatwić zidentyfikowanie potencjalnych schematów i trendów na wykresie. Kliknij Wstaw (Insert), a wszystkie dostępne narzędzia pojawią się w rozwijanym menu.

draw-object

Aby zmienić wygląd i właściwości obiektu graficznego lub dodać do niego opis, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybierz Lista obiektów (Objects List). Wyświetli się lista wszystkich wyświetlanych obiektów na aktywnym wykresie.

configure-objects

MT4 umożliwia również zastosowanie na dowolnym wykresie do 30 różnych wskaźników analizy technicznej.

Możesz dodawać wskaźniki na kilka sposobów:

indicators-menuadding-indicators• Kliknij pasek narzędzi Wykresy, po czym wybierz wskaźnik z listy – zostanie dodany do aktywnego wykresu. w momencie dodania wskaźnika pojawi się okno ustawień, w którym będziesz mógł skonfigurować ustawienia wskaźnika.configure-indicator-settings

Zapisywanie profilów

MT4 ułatwia pracę na wielu wykresach. Możesz zapisywać i otwierać grupy wskaźników jako profil. Kliknij Plik (File) i wybierz opcję Profile (Profiles).

W rozwijanym menu możesz:

saving-profiles-menu

Transakcje bezpośrednio z poziomu wykresu

MT4 umożliwia egzekucję transakcji bezpośrednio z poziomu aktywnego wykresu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie i wybór opcji Transakcje (Trading).

trading-direct-from-chart

Kliknij Nowe zlecenie (New Order), aby otworzyć okno zlecenia dla wybranego instrumentu. Cena jest aktualizowana w oknie zlecenia. Możesz ustawić pożądany wolumen, zlecenie stop loss lub take profit, a następnie wybrać kupno lub sprzedaż w trybie natychmiastowej egzekucji.

new-order

Aby złożyć zlecenie oczekujące, zmień rodzaj zlecenia na Zlecenie oczekujące (Pending Order), wybierz cenę egzekucji zlecenia i jego typ (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop lub Sell Limit). Następnie dodaj Datę wygaśnięcia (Expiry) oraz poziomy stop-loss lub take-profit (jeśli chcesz), po czym kliknij Złóż zlecenie (Place)..

pending-orderPrzejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.