Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Instrukcja użytkownika MT4 na iPhone’a®


Instalacja

Aby zainstalować aplikację MT4, wejdź do App Store na telefonie i wyszukaj ‘MetaTrader 4‘ wydany przez ‘MetaQuotes Software Corporation‘.

Logowanie

Po otwarciu aplikacji MetaTrader 4 możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

1

ISTNIEJĄCE KONTO

Aby zalogować się na konto InterTrader, będziesz musiał najpierw wyszukać nasz serwer. Aby zalogować się na konto live, wpisz „InterTraderDirect-Live”.

2 2-2

W polu logowania wprowadź numer konta, a poniżej hasło, po czym zostaniesz przekierowany do okna Kwotowań (Quotes), w którym zobaczysz aktualne ceny.

3

OTWÓRZ KONTO DEMO

Aby otworzyć konto demo, wyszukaj nasz serwer demo, wpisując „InterTraderDirect-Demo”. Wprowadź wymagane informacje, po czym naciśnij „zarejestruj” (Register). Po ukończeniu rejestracji dane Twojego konta pojawią się na ekranie. Aby ukończyć proces, naciśnij Gotowe (Done), po czym zostaniesz przekierowany do okna Kwotowań (Quotes), w którym zobaczysz aktualne ceny.

4

Kwotowania

To jeden z czterech głównych obszarów aplikacji Metatrader 4, który możesz dopasować do swoich preferencji inwestycyjnych:

Aby dodać instrument, naciśnij „Plus” i wybierz instrumenty, które chciałbyś dodać.

5

Aby usunąć instrument, naciśnij „Edytuj” (Edit), wybierz symbole, które chciałbyś usunąć i kliknij ikonę kosza.

6

Aby zmienić kolejność wyświetlania, naciśnij „Edytuj”, przytrzymaj i przeciągnij trzy linie odpowiadające danemu instrumentowi i upuść je w wybranej pozycji.

7

Możesz wybrać wersję zaawansowaną, w której wyświetlane są spready, godziny oraz informacje o cenach maksymalnych i minimalnych.
Po naciśnięciu instrumentu wyświetlą się trzy opcje:

8

Transakcja

W sekcji Transakcja wyświetlone są informacje dotyczące Twojego konta: Zyski i straty (P&L), Saldo (Balance), Kapitał (Equity), Depozyt zabezpieczający (Margin), Wolne środki (Free margin) oraz Poziom depozytu zabezpieczającego (Marginal level), a pod nimi podsumowanie pozycji otwartych w danym momencie.

9

Dotknij pozycji, aby wyświetlić więcej informacji:

10

Otwarcie transakcji

  1. 1. Przejdź do Kwotowań (Quotes), naciśnij wybrany instrument i wybierz Transakcja (Trade)
  2. 2. Naciśnij okno Wykresy (Charts), aby wyświetlić podmenu, i wybierz Transakcja (Trade)
11

Najpierw wybierz typ zlecenia, jakie chcesz zrealizować. Można wybrać jeden z pięciu typów zlecenia:

Następnie wybierz instrument i kliknij „dalej” (next).

12

Na końcu możesz skonfigurować dwa następujące parametry:

Po skonfigurowaniu tych pól kliknij „kup” lub „sprzedaj”. Po złożeniu zlecenia otrzymasz potwierdzenie otwarcia pozycji.

13 14

Zamknięcie transakcji

Aby zamknąć otwartą pozycję, przejdź do okna Transakcja. Kliknij pozycję, którą chcesz zamknąć, po czym kliknij i przytrzymaj, aby otworzyć podmenu. Wybierz „Zamknij” (Close), aby zobaczyć dostępne ceny.

15

Jeśli znajdziesz cenę, po której chciałbyś zamknąć transakcję, kliknij „Zamknij”. Kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana, na ekranie wyświetli się potwierdzenie.

16

Modyfikacja zlecenia

Aby zmodyfikować zlecenie, przejdź do okna Transakcja.

Wybierz zlecenie, które chcesz zmodyfikować. Kliknij i przytrzymaj je, aby otworzyć podmenu Modyfikacja (Modify) i zmienić zlecenie stop-loss lub take-profit.

17

Kliknij „Gotowe” (Done), aby zamknąć klawiaturę, a następnie Modyfikacja (Modify). Kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana, otrzymasz powiadomienie.

18

Wykresy

Po wybraniu ikony Wykres wyświetli się pełnoekranowy wykres. Możesz go edytować za pomocą podrzędnego paska narzędzi:

19

Przedział czasowy: : Wybierz przedział czasowy (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1)

Typ wykresu: Wybierz wykres słupkowy, świecowy lub liniowy

Selektor: Kliknij wybrany punkt, aby uzyskać więcej informacji

Wskaźniki: Dodaj wskaźniki analizy technicznej

Ustawienia: Wyświetla dodatkowe informacje dotyczące wykresu

Historia

W tym obszarze wyświetlany jest pełny opis zamkniętych transakcji, anulowanych lub zmienionych zleceń oczekujących oraz wpłat i wypłat środków.

Aby wyszukać informacje w określonym przedziale czasowym, wybierz opcję znajdującą się u góry.

19-2 20

Aby przeszukać historię według instrumentu, wpisz nazwę instrumentu w polu wyszukiwania

21

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, możesz skontaktować się z zespołem InterTrader pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 203 364 518 od 8:00 do 21:15 czasu GMT od poniedziałku do piątku.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.