Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Podstawy MT4


Podstawą platformy MT4 jest okno wykresów. Zanim zaczniesz korzystać z platformy MT4, powinieneś dowiedzieć się, jak generować i edytować okno wykresów oraz jak korzystać z tablicyObserwacja rynku (Market Watch).

Większość najczęściej używanych narzędzi znajdziesz na czterech paskach narzędzi.

Na pasku Standardowym znajdziesz narzędzia obszaru roboczego platformy MT4:

standard-bar

Pasek Wykresy (Charts) zawiera narzędzia służące do zmiany ustawień okna aktywnego wykresu:

charts-bar

Na pasku Analiza liniowa (Line Studies) znajdują się narzędzia do dodawania obiektów i tekstu do okna wykresów:

line-studies

Pasek Okresowość (Periodicity) umożliwia zarządzanie przedziałem czasowym wykresu:

periodicity-bar

Obserwacja rynku

market-watch

Tablica Obserwacja rynku umożliwia monitorowanie cen kupna i sprzedaży różnych instrumentów w czasie rzeczywistym. Strzałki przed instrumentami pokazują, czy aktualna cena jest wyższa, czy niższa od poprzednio podanej ceny. Jeśli strzałka jest czerwona, cena jest niższa, a jeśli zielona – wyższa.

Możesz zmienić kolejność na liście poprzez przeciągnięcie poszczególnych instrumentów.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany instrument, aby wywołać menu z kilkoma opcjami:

Nowe zlecenie (New Order): Otwórz okno zleceń dla tego instrumentu

Okno wykresu (Chart Window): Otwórz nowe okno wykresów dla tego instrumentu

Wykres tickowy (Tick Chart): Zamień listę instrumentów na wykres tickowy dla wybranego instrumentu

Ukryj(Hide): Usuń wybrany instrument z tablicy Obserwacja rynku

Ukryj wszystkie (Hide All): Usuń wszystkie instrumenty z tablicy Obserwacja rynku

Pokaż wszystkie (Show All): Pokaż wszystkie dostępne instrumenty na tablicy Obserwacja rynku

Symbole(Symbols): Otwórz okno Symbole, aby wybrać instrumenty do dodania na tablicę Obserwacja rynku

Zestawy(Sets): Zapisz lub otwórz zestawy instrumentów wyświetlanych na tablicy Obserwacja rynku

Poziom maksymalny/minimalny(High/Low): Rozwiń tablicę Obserwacja rynku, aby wyświetlić maksymalny i minimalny poziom ceny każdego instrumentu

Godzina(Time): Rozwiń tablicę Obserwacja rynku, aby wyświetlić godziny kwotowania cen

(Auto Arrange): Zmień rozmiar kolumn tablicy Obserwacja rynku

Siatka(Grid): Dodaj/usuń linie między wierszami i kolumnami na tablicy Obserwacja rynku


Okno wykresów

chart-window

Okno wykresów można otworzyć na kilka sposobów:

 • • Kliknij wybrany instrument na tablicy Obserwacja rynku i przeciągnij go do głównego obszaru wykresów MT4
 • • Kliknij Plik (File), Nowy wykres (New Chart)i wybierz instrument
 • • Kliknij Okno (Window), Nowe okno (New Window) i wybierz instrument
 • • Kliknij pasek narzędzi Standardowy i wybierz instrument

Możesz jednocześnie otworzyć do 99 okien wykresów Wykresy będą automatycznie aktualizowane na podstawie nowych danych dotyczących cen.


Pasek Wykresy

Jeśli pasek narzędzi Wykresy nie jest widoczny, kliknij Widok (View), Paski narzędzi (Toolbars) i wybierz Wykresy (Charts).

Przyciski na pasku narzędzi zawsze odpowiadają wykresowi aktywnemu w danym momencie. (Kliknij wybrany wykres, aby go aktywować).

  Styl wykresu = wykres słupkowy
  Styl wykresu = wykres świecowy
  Styl wykresu = wykres liniowy
  Powiększ
  Pomniejsz
  Automatyczne przewijanie (Auto Scroll) (wykres będzie automatycznie przewijany do ostatniej ceny w chwili aktualizacji)
  Przesunięcie wykresu (Chart Shift) (ostatnia cena zostaje przesunięta do znaku „przesunięcia wykresu” (tj. szarego trójkąta u góry obramowania)
  Wskaźniki (Indicators) (menu rozwijane do stosowania wskaźników analizy technicznej)
  Okresy (Periods) (menu rozwijane do ustawiania przedziału czasowego wykresu)
  Szablony (Templates) (menu rozwijane do wczytywania i zapisywania szablonów wykresów)

Inne narzędzia w oknie wykresu

Po kliknięciu wybranego wykresu prawym przyciskiem myszy wyświetli się menu z kolejnymi opcjami korzystania z wykresu lub dostosowania jego właściwości.

 • • Aby schować/wyświetlić linie siatki, kliknij Siatka (Grid)
 • • Aby zachować aktywne okno wykresu, kliknij Zapisz jako obraz (Save As Picture)
 • • Aby zaktualizować okno wykresu, kliknij Odśwież (Refresh)
 • • Aby wydrukować aktywny wykres, kliknij Drukuj (Print)
 • • Aby zobaczyć podgląd wydruku wykresu, kliknij Podgląd wydruku (Print Preview)
 • • Aby dostosować właściwości wyświetlania wykresu, kliknij Właściwości (Properties)
line-studies-toolbar

Pasek Analiza liniowa

  Tryb kursora (Cursor mode) (domyślny): klikaj i przeciągaj obiekty znajdujące się na wykresie
  Tryb kursora krzyżykowego (Crosshair mode): zaznaczaj współrzędne na wykresie kursorem krzyżykowym
  Dodaj na wykresie linię pionową
  Dodaj na wykresie linię poziomą
  Wytycz ukośną linię trendu (kliknij i przytrzymaj, aby dopasować)
  Wytycz dwie linie równoległe (kliknij i przytrzymaj, aby dopasować)
  Wytycz sześć linii równoległych w odległościach opartych na ciągach Fibonacciego (kliknij i przytrzymaj, aby dopasować)
  Dodaj komentarz tekstowy zakotwiczony w punkcie na wykresie (możesz określić kolor, rozmiar i czcionkę)
  Dodaj etykietę tekstową przytwierdzoną do okna wykresu (możesz określić kolor, rozmiar i czcionkę)
  Dodaj do wykresu jedną z ośmiu ikon dostępnych w menu rozwijanym
add-eight-icons-dropdownPrzejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.